Vas megyében folyamatosan csökken a mezőgazdasági terület

2012.05.16. 20:44

Vas megyében egyre kisebb terület áll a gazdák rendelkezésére a mezőgazdasági termelés céljára, és ez a beruházások, például a 86-os út, lakóparkok építése, üzemi termelésbővítések miatt még tovább csökkenhet.

Vas megyében egyre kisebb terület áll a gazdák rendelkezésére a mezőgazdasági termelés céljára, és ez a beruházások, például a 86-os út, lakóparkok építése, üzemi termelésbővítések miatt még tovább csökkenhet.

A Vas megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának adatai szerint az elmúlt két évtizedben 27 ezer hektárral csökkent a mezőgazdasági művelés alá vont terület nagysága; a szántó 13 ezer, a gyep 5 ezer, a kert 8 ezer, a gyümölcsös pedig ezer hektárral lett kisebb.

A 90-es évek elején a 160 ezer hektáros szántóterület 63 százalékán gabonafélékét, 16 százalékán takarmánynövényeket, 14 százalékán pedig ipari növényeket - főleg olajnövényt - termeltek. 2011-re a gabonafélék területi részaránya 59 százalékra, a takarmánynövények területe pedig a felére csökkent. Az állattenyésztés háttérbe szorulása miatt a szálas takarmánynövények - lucerna, vöröshere - termőterülete is harmadára zsugorodott. A feldolgozóüzemek zömének megszűnése után egyre kisebb területen termeltek cukorrépát, az idén alig néhány száz hektáron foglalkoznak cukorrépával, pedig a kilencvenes években nagysága megközelítette a 6.700 hektárt - ismertette Márkus Antal mezőgazdasági szaktanácsadó.

Mezőgazdaság, Vas megye

Márkus Antal szerint a gazdák az olajnövényekben megtalálták azt az árunövényt, amelyek termesztésére Vas megye klimatikus és talajtani adottságai kiválóan megfelelnek, és rentábilisan termeszthetők. Ennek megfelelően a repce vetésterülete húsz év alatt megtízszereződött, a napraforgó vetésterülete közel két évtizede 7 és 9 ezer hektár között ingadozik, és jelentősen nem is növelhető. Több termelő átállt a repce-búza-repce vetésváltásra.

Az idén a repce vetésterülete már megközelíti a 20 ezer hektárt. A gépi kapacitás zöme ugyan a gabonatermesztést szolgálja, de kiválóan alkalmas a repce és a napraforgó művelésére is.

A kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának adatai szerint az elmúlt években az olajos növények hozama folyamatosan nőtt Vas megyében.

A kilencvenes években repcéből átlagosan 1,317 tonna termést takarítottak be hektáronként, tavaly pedig termésátlaga elérte a 2,347 tonnát hektáronként. A napraforgó tavalyi átlaghozama több mint 1 tonnával haladta meg a húsz évvel ezelőtti, 1,7 tonna termésátlagot.