Világnapok 2011 áprilisában

2011.03.30. 14:21

Hátha ön is talál magának valami fontosat!

Az áprilisban ünnepelt fontosabb világnapok. Hátha ön is talál magának valamit!

Április 1. "BOLONDOK NAPJA" - Egyesek a régi római "bolondok ünnepére" vezetik vissza, mások Indiában keresik eredetét. Valószínűleg valamilyen téltemető, tavaszköszöntő pogány hagyományból ered: a naptárreformok előtt április elseje volt évkezdő nap, amikor vidám mókázással ünnepelték a természet megújulását.
Április 2. AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJA - 2008-tól tartják az ENSZ kezdeményezésére, hogy ráirányítsák a figyelmet az autista emberek problémáira és folyamatosan növekvő számukra. Az autizmus az agyi működés alapvető fejlődésterületeket érintő, egész életen át tartó zavara, amely a szociális viselkedés, a kommunikáció, a képzeleti működés és a rugalmas gondolkodás fogyatékosságában jelentkezik. A betegek számára nehézséget jelent saját és mások gondolatainak, szándékainak, érzelmeinek felismerése, mások viselkedésének értelmezése, így reakcióikat sem képesek a másik ember igényeihez igazítani. Az autisták mintegy 95 százaléka egész életén át alkalmatlan marad az önálló életvezetésre.

Április 2. A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA - 1967 óta tartják a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) szervezésében, Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. Célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, s hogy a gyerekek magas színvonalú könyvekhez jussanak, különösen a fejlődő világban. Évente más-más ország - idén Észtország - nemzeti tagozata kap lehetőséget egy közös téma meghatározására. A világ gyermekeinek szóló üzenetet az adott ország egy népszerű írója fogalmazza meg, egy ismert illusztrátora pedig elkészíti az azzal harmonizáló plakátot.

Április 7. AZ EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA - Annak emlékére, hogy 1948. április 7-én kezdte meg működését az ENSZ szakosított intézménye, az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO célja az egészségügyi ellátás színvonalának emelése az egész világon, a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, tevékeny részvétel a környezet védelmében. E napon a a legégetőbb témákra hívják fel a figyelmet akciókon, rendezvényeken. Az Országgyűlés 2003-ban e napon indította útjára a tíz évre szóló nemzeti népegészségügyi programot, amely azt tűzi ki célul, hogy minden magyar állampolgár a lehető legegészségesebben éljen, s tíz év távlatában legyen három évvel hosszabb a születéskor várható élettartam Magyarországon.

Április 8. A ROMÁK VILÁGNAPJA - 1971-ben Londonban tartották a romák első világkongresszusát, amelyen elfogadták a cigány nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, himnuszát, április 8-át pedig nemzetközi roma nappá nyilvánították. A cigányok ősei az indiai szubkontinensről indultak útnak mintegy ezer éve, ma mintegy 13-15 millió cigány él világszerte, a legtöbben Európában. Hazánkban becslések szerint 600-700 ezer roma él - többségük a legnagyobb szegénységben. Nyolc európai országgal együtt Magyarország is részt vesz a Roma Évtized 2005-2015 elnevezésű programban, amely a romák oktatásában, egészségügyi ellátásában, foglalkoztatásában és lakáskörülményeik javításában szeretne komoly eredményeket elérni. A magyar EU-elnökség programjának fontos pontja a közös, átfogó európai romastratégia megalkotása. A júniusi EU-csúcson fogadhatják majd el hivatalosan a romák társadalmi beilleszkedését célzó uniós keretstratégiát a tagállamok állam-, illetve kormányfői.

Április 11. A PARKINSON-KÓR VILÁGNAPJA - 1997 óta tartják James Parkinson angol orvos születésnapján, aki 1817-ben elsőként írta le a kór klinikai tünetegyüttesét. Az agy bizonyos területein ma sem pontosan ismert okokból bekövetkező idegsejt-elfajulás miatt kialakuló betegség jellemzői: nyugalmi remegés, halk beszéd, maszkszerű arc, járási nehézség, előrehajlott testtartás, lelassult, csoszogó mozgás, depresszió. A ma még nem gyógyítható kór kifejlődésének féken tartása elsődlegesen a gyógyszeres kezelésre épül.

Április 12. AZ ŰRHAJÓZÁS NAPJA - 1961. április 12-én bocsátották a Szovjetunióban Föld körüli pályára a világ első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin repülő őrnaggyal: a Vosztok-1 89,1 perc alatt kerülte meg a Földet. Azóta több mint háromszázan jártak a világűrben, köztük 1980-ban a magyar Farkas Bertalan is. Néhány éve Oroszország 20-35 millió dollárért akár "amatőröket" is felvisz a kozmoszba, így lett a magyarországi születésű amerikai Charles Simonyi is űrturista.

Április 16. AZ ÖNKÉNTES FIATALOK NEMZETKÖZI NAPJA - A világ több mint száz országában, a fiatalok millióinak bevonásával rendezett naphoz idén hatodik alkalommal csatlakozik Magyarország is. A "Legyen hozzá KÖZÖD" mottójú rendezvény célja, hogy összefogással és példamutatással felhívja a figyelmet a demokrácia egyik alappillérének, a társadalmi felelősségvállalásnak a fontosságára. A fiatalok csoportjai önkéntes tevékenységet végeznek a helyi közösség fejlesztése, gyarapítása, jobbítása érdekében.

Április 18. NEMZETKÖZI MŰEMLÉKI NAP (A műemléki és történeti együttesek nemzetközi napja) - Az UNESCO nemzetközi műemlékvédelmi szervezetének (ICOMOS) javaslatára 1984 óta e napon rendezvényeken hívják fel a figyelmet a műemlékekre, különösen azokra, amelyek megmentéséhez segítségre van szükség. Magyarországon e napon adják az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának műemlékvédelmi díját és Citrom-díját, a kulturális örökségvédelem terén végzett szakmai munkáért a Forster Gyuláról elnevezett díjat, valamint a Dercsényi Dezső sajtódíjat.

Április 19. EURÓPAI CIRKUSZNAP - Első alkalommal 2008-ban rendezték meg Európában és Magyarországon is Ján Figel európai oktatási és kulturális biztos kezdeményezésére. A cirkusz az egyetemes művészet nyelve, mindenki számára érthető, egyszerre hagyományos és modern, testkultúra és színjátszás, humor és feszültség, könnyed, de mégis nagyon komoly. Európa valamennyi cirkusza ünnepel ezen a napon, sokfelé rendeznek programokat utcákon, tereken is.

Április 22. A FÖLD NAPJA - Az Egyesült Államokból 1970-ben társadalmi kezdeményezésként indult, mára világméretűvé bővült napon figyelemfelkeltő programokat rendeznek a tudatosabb környezetvédelem érdekében, amelyek több mint egymilliárd embert mozgatnak meg. Magyarországon a Föld Napja Alapítvány kezdeményezésére 1990 óta évről évre egyre többen takarítják ki az erdőket, vízpartokat, a települések környékét, fát ültetnek, kerékpáros felvonulást tartanak. E naphoz kapcsolódva Pro Natura díjjal, emlékplakettel ismerik el a természetvédelem kiemelkedő szakembereit.

Április 23. A KÖNYV ÉS A SZERZŐI JOGOK NAPJA - 1995-ben az UNESCO katalán javaslatra nyilvánította e napot a könyv napjává azzal a kiegészítéssel, hogy az egyben a szerzői jogok napja is, különös tekintettel az internet és az online-adatbankok gyors elterjedésére.

Április 24. A LABORATÓRIUMI (KÍSÉRLETI) ÁLLATOK VILÁGNAPJA - A brit Nemzeti Élveboncolás Elleni Társaság (NAVS) 1979-ben kezdeményezte megtartását, amelyet azóta az ENSZ is elismert. A laboratóriumi állatok száma a világon eléri a 100 milliót. A fejlett országok többsége engedélyhez köti az állatkísérleteket, nyilvántartja a kísérletezőket és a kísérletek számát. Az állatkísérletek zömét megfelelő érzéstelenítés mellett végzik, a kísérletek csupán 5-10 százaléka jár megélt fájdalommal.

Április 24. A TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJA - 1957. április 28-án alakult meg a franciaországi Aix-les-Bains-ban a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO), ennek emlékére április utolsó vasárnapján ünneplik. A népek közötti megértés megteremtését, a baráti kapcsolatok ápolását célul kitűző szövetségnek több mint száz országból négyezer város a tagja. A magyar városok az 1960-as években csatlakoztak, ma már több mint száz ápol testvérvárosi kapcsolatokat.

Április 25. A MALÁRIA ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA - 2007 óta tartják. A malária évente majdnem egymillió embert, főleg gyermeket öl meg évente, holott a betegség megelőzhető és gyógyítható. A maláriát, avagy váltólázat paraziták okozzák, amelyeket szúnyogok terjesztenek emberről-emberre. A WHO által 1998-ban indított, a malária ellen küzdő programok az elmúlt évtizedben mintegy 750 ezer ember életét mentették meg. A megelőző intézkedéseknek köszönhetően - főként a moszkitóhálók alkalmazásával - jelentősen csökkent a maláriafertőzések száma, elsősorban Afrikában. Az Afrikán kívüli malária szempontjából veszélyeztetett 56 országból is 32-ben több mint a felével csökkent a maláriás esetek száma.

Április 26. A SZELLEMI TULAJDON VILÁGNAPJA - A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000-ben határozta el megtartását. Célja, hogy rávilágítsanak a szellemi tulajdon szerepére, fokozzák a tudatosságot és a tájékozottságot e területen. A szellemi tulajdon két fő ága az iparjogvédelem és a szerzői jog, szabályrendszerük kizárólagos vagyoni és személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások létrehozói számára. Itthon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban: Magyar Szabadalmi Hivatal) szervezésében tartanak ünnepségeket, a Millenniumi Díjjal ismerik el néhány hazai intézmény e téren megmutatkozó eredményességét és példaadó törekvéseit.

Április 27. A VAKVEZETŐ KUTYÁK VILÁGNAPJA - 1994-ben emlékeztek meg róla először a Vakvezető Kutyakiképző Iskolák Világszövetségének javaslatára. A jól képzett vakvezető kutya, amely megóvja gazdáját a lépten-nyomon útjába kerülő akadályoktól, s szinte minden nap valamilyen formában védi, megmenti gazdája életét, a rohamosan fejlődő technika korában sem nélkülözhető. Magyarországon egy teljesen kiképzett kutyára akár 2-3 évet is kell várni, a körülbelül 20 ezer vak emberből csak mintegy 120 rendelkezik segítő kutyával.

Április 28. A MUNKAHELYI BALESETBEN MEGSÉRÜLTEK ÉS ELHUNYTAK NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA - Először 1984-ben Kanadában, majd a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége javaslatára 1996 óta nemzetközi szinten emlékeznek meg a rossz munkakörülmények áldozatairól, sérültjeiről. (A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2003-ban április 28-át a munkavédelem napjának nyilvánította.) Világszerte minden évben legalább 200 ezer munkavállaló hal meg munkahelyi balesetekben, ezeknek és a munkával összefüggő betegségeknek több áldozata van évente, mint a háborúknak. Magyarországon feltehetően a balesetek felét, sőt egyes becslések szerint háromnegyedét titokban tartják. A halálos baleseteket viszont nem lehet elhallgatni: tavaly 95 ember vesztette életét üzemi baleset következtében.

Április 29. A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA - A Nemzetközi Színházi Intézet kezdeményezésére 1982-ben ünnepelték meg először Jean G. Noverre, az egyetemes táncművészetet megújító francia balett-táncos születésnapján. A szerte a világon táncelőadásokkal ünnepelt napon a táncművészet művelőinek megbecsülésére is ráirányítják a figyelmet. Magyarországon e napon adják át gálaest keretében a Magyar Táncművészek Szövetsége életmű- és nívódíjait, illetve a Táncművészetért díjat.

Április 29. AZ IMMUNOLÓGIA NAPJA - Az Immunológiai Társaságok Európai Szövetsége (EFIS) kezdeményezte megtartását 2004-ben. Az immunológia az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő ága, amely biológiai értelemben a szervezet integritása megőrzésének folyamataival és az idegennek felismert anyagok elleni védekezés mechanizmusaival, orvosi szempontból tekintve az immunrendszerrel összefüggésbe hozható betegségek eredetével és gyógyításával foglalkozik. Az influenza, a rák, az allergia, a gyulladásos ízületi betegségek, az AIDS mind a szervezetünket a fertőzésektől és daganatos elváltozásoktól megvédő immunrendszer nem megfelelő működése miatt alakulhatnak ki. Az orvostudomány egyik legjelentősebb sikere, a fertőzések elleni védőoltások bevezetése az immunválasz szándékos kialakításán alapszik.

 

.