Alpokalja-Online


Konfliktus a szombathelyi Parkerdő lakóparkban

Ötszáz főből 189-en írták alá azt a tiltakozó jegyzéket, amelyet eljuttattak Puskás Tivadar polgármesternek is. A lakók úgy érzik, becsapták őket, a beruházó és az önkormányzat próbál kompromisszumot keresni. Nem lesz könnyű.

Kacifántos történetről van szó. A telektulajdonosok szerint a Parkerdő 2005 Kft., a cég szerint a helyi szabályozás hiánya a problémák forrása. Megpróbáltuk kibogozni a szálakat.

Az utóbbi hónapokban felbolydult az élet a szombathelyi Parkerdő lakókertben. Az ott élő körülbelül ötszáz főből 189-en írták alá azt a tiltakozó jegyzéket, amelyet eljuttattak Puskás Tivadar polgármesternek, Lazáry Viktor alpolgármesternek, egyben az érintett választókörzet képviselőjének, Németh Szabolcsnak, a (beruházó) Parkerdő 2005 Kft. képviselőjének, Szakály Szabolcsnak, a Városfejlesztési Osztály vezetőjének, Kutnyánszky László városi főépítésznek és Lakézi Gábornak, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

Lakópark, 2, János Pál utca

A konfliktus forrása, hogy idei első, január 31-i ülésén a szombathelyi képviselőtestület támogatta a beruházó településrendezési terv módosítási kérelmét. A kérelem tartalma az, hogy a lakópark egyik, 5199 négyzetméteres területén park, játszótér és közösségi létesítmények (például bolt) helyett a kft. – a telektulajdonosok becslése alapján többmillió forintos bevétel reményében – újabb beépíthető telkeket alakítana ki, és csak kisebb rész maradna a tervezett (ígért) zöldterület számára. Olyan rész, ahol szennyvízátemelő üzemel.

A cég az ott élők szerint öt évvel ezelőtt a lakókert egy másik – 6178 négyzetméteres –, eredetileg ugyancsak park, játszótér és közösségi létesítmények céljára szánt területével kapcsolatban is hasonlóképpen járt el. Az jelenleg beépíthető, hiszen megtörtént az átminősítése. Akkor a lakóparkban élők – mint mondják – nem voltak elég éberek.

Ezt a területet minősítették át öt évvel ezelőtt
Ezt a területet minősítették át öt évvel ezelőtt

Hiszen a településrendezési terv módosítását kezdeményező kérelem képviselőtestületi támogatása csupán az egyik, és nem is az utolsó lépés a folyamatban. Nagyon egyszerűen fogalmazva: a módosítás egy körülbelül egyéves folyamat után akkor lép életbe, ha az ellen senki (például az érintett területen élők) nem nyújt be fellebbezést. Akkor ilyen nem történt. A lakóparkban élők érvelése: nem járhatnak hetente a polgármesteri hivatalba azért, hogy meggyőződjenek róla, éppen kifüggesztettek-e valamilyen rájuk vonatkozó dokumentumot. A kft. pedig nem tájékoztatta őket a terveiről.      

A Parkerdő lakópark története 2005-ben kezdődött. Szombathely nyugati részén, az egykori szabadidőközponton túli Közép- és a Felső-hegy elnevezésű összefüggő zöldterületek közül az utóbbi mögötti, körülbelül 17,5 hektáros területen alakította ki a beruházó a – 144 építési telket magában foglaló – lakókertet. A közműépítési munkák befejeztével 2006 novemberében megkezdődött a telkek értékesítése.

Parkerdő lakópark

Az új lakónegyed nem kapcsolódott közvetlenül a megyeszékhely infrastruktúrájához, de az oda költözők jó életminőségét lehetővé kellett hogy tegyék bizonyos adottságok. Egyebek mellett az, hogy a fent említett két terület közösségi funkciókat kapott; e közösségi funkciók hiányában a közgyűlés nem támogathatta volna az előterjesztést.

A telektulajdonosok véleménye az, hogy a zöldterületek átminősítései módosítják a terület lakókert jellegét, valamint leértékelik a minőségét. Felhívják a figyelmet arra, hogy telek-, illetve lakásvásárláskor a sok fiatal, gyermekes család számára döntő szempont volt, hogy (a közeli jövőt illetően, nem azután, hogy felnőttek a gyerekek) park, a játszótér és a közösségi létesítmény kialakítására kaptak ígéretet. Felhívják a figyelmet arra is, hogy szerződést nem csak írásban, hanem szóban is lehet kötni, márpedig a beruházó mindenkinek azt mondta, az érintett területeken park, játszótér és közösségi létesítmények kapnak helyet. 

A Homok utcának ezt a szakaszát a kft. építette
A Homok utcának ezt a szakaszát a kft. építette
 

A telekvásárlók azért is bíztak abban, hogy a beruházó célja a terület lakókert jellegének megőrzése, mert a telkek eladásakor az adás–vételi szerződésekben 1,5 millió forint kötbér fizetésére vállalt kötelezettséget az, aki tégla-, valamint legfeljebb kétlakásos házon kívül más típusú ingatlant épít a telkére. A lakók úgy vélekednek, elvárható, hogy ez a lakópark egészére igaz legyen, ne csak a már eladott telkekre, de ha a beruházó a parkoknak fenntartott területeket be kívánja építeni, véleményük szerint jogosan tartanak igényt kártérítésre ingatlanjaik értékének csökkenése miatt.

Hivatkoznak a Parlament által idén elfogadott új Polgári Törvénykönyv egyik passzusára is, amelyben szerepel: „a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek a joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.” Az elmúlt években több mint száz szombathelyi család emiatt a bizalom miatt nem a közelmúltban tapasztalható gyakorlatot követte, amikor az olcsóbb telkeket kínáló megyeszékhely környéki falvakba költözés helyett a városban maradt, hogy a lakóparkban vásároljon telket – érvelnek.

Lakossági fórum
Lakossági fórum a Herman Ottó középiskolában

A lakók azt mondják, fellépésük nem okoz kárt a Parkerdő 2005 Kft.-nek, mert az tudomásul vette a 2006-ban elfogadott szabályozási tervet. Hangsúlyozzák, hogy a kft. vállalását szerintük nem lehet – a szakzsargonnal élve – lopakodó városrendezéssel, azaz egyedi döntésekkel észrevétlenül érvényteleníteni.

A lakókertben élők elszántságát a városvezetés a közelmúltban egy a Herman Ottó középiskolában – főképp e tárgykörben – megtartott, nem egyszer parázs hangulatú lakossági fórumon is megtapasztalhatta. Ott voltunk mi is, jegyzeteltünk, fotóztunk. A fórumon jelen volt egyebek mellett Lazáry Viktor, Kutynyánszky László, és a kft. képviselője, Németh Szabolcs is. Igaz, utóbbi elég hamar távozott, anélkül, hogy érdemben válaszolt volna az aggályokra, mert mint a fórum kezdetén elmondta, az utolsó pillanatban kapott értesítést az összejövetelről (ahogy egyébként a lakók is; többségük előző nap, illetve aznap délelőtt), és jóval korábban egyeztetett, halaszthatatlan családi programja volt. Az alpolgármester megígérte, a polgármesteri hivatal máskor egy héttel korábban eljuttatja a meghívókat az érintettekhez.

Lazáry Viktor a fórumon

Lazáry Viktor a jelenlegi állapotról szólva kifejtette: a lakópark területe nem az önkormányzat tulajdona, így a városnak nincs jogi lehetősége arra, hogy bármire kényszerítse a beruházót. A Parkerdő 2005 Kft.-t pedig szerinte semmi sem kötelezi arra, hogy a két területen parkot, játszóteret, illetve közösségi létesítményeket alakítson ki. Az alpolgármester többször hangsúlyozta: az ügyben nem született végleges döntés, ő pedig minden fórumon a lakók álláspontját fogja képviselni.

Lazáry a helyzet rendezésére a még nem átminősített terület vonatkozásában három lehetőséget vázolt. Az egyik, hogy az önkormányzat először megvásárolja a kft.-től a területet; erre csak jövőre kerülhet sor, mert az ehhez szükséges összeg nem szerepel a város idei költségvetésében. Majd kialakítja a parkot és a játszóteret. A következő opció, hogy a beruházó a terület egy részét – a cég utolsó ajánlata szerint egyharmadát – értékesítené, a kétharmad részt pedig átadná az önkormányzatnak, ami így játszóteret, parkot létesíthetne ott. A harmadik lehetőség, hogy a zöldterületet a Homok út végén található, beépítésre alkalmatlan önkormányzati területen alakítaná ki a város. Az alpolgármester szerint emellett szól az az érv, hogy a területet a későbbiekben fejleszteni lehetne, a lakosság igényei szerint kosárlabda- vagy éppen focipályát csatolhatnak majd hozzá.

A másik területtel kapcsolatban a politikus mindössze annyit mondott: „Valószínűleg bele kell törődni, hogy átminősítették.”

A fórumon ott volt Kutnyánszky László városi főépítész is
A fórumon ott volt Kutnyánszky László városi főépítész is

A lakossági fórumon megjelent telektulajdonosok az alpolgármester által ajánlott lehetőségek közül egyiket sem tartották elfogadhatónak. Hangsúlyozták, a képviselőtestület az elsőként átminősített területet minősítse vissza zöldterületté, arra hivatkozva, hogy a beruházó nem teljesítette a vállalásait, az újabb átminősítést pedig ne támogassa.

Mivel a Parkerdő 2005 Kft.-t képviselő Németh Szabolcs a lakossági fórumon nem tudta kifejteni álláspontját, megkerestük, hogy ezt megtehesse.

„Szombathelyen egy terület kialakításakor a beruházó nem tud mindenkire érvényes általános szabályoknak megfelelni, mert ilyenek nem léteznek. Az önkormányzat ahelyett, hogy ezeket az elmúlt 23 évben kidolgozta volna, azt a gyakorlatot követi, hogy minden ügyben különféle szempontok szerint hoz egyedi döntéseket” – summázta az ősbűnt Németh Szabolcs. „Szeretnénk, ha nyolc év után végre át tudnánk adni a városnak a lakókert közterületeit” – tette hozzá.

Németh Szabolcs igyekszik meggyőzni a lakókat
Németh Szabolcs igyekszik meggyőzni a lakókat

A kft. képviselője kérdéseinkre válaszolva kifejtette: a Parkerdő lakópark 2003-ban született rendezési tervében a város egyértelműen megfogalmazta, hogy a zöldterületek kialakítása és fenntartása önkormányzati feladat, így ezek kijelölésekor számításba kell vennie azt, hogy azokat a későbbiekben meg kell vásárolnia. Németh rámutatott: más szombathelyi lakóparkokban is csökkent a zöldterületek nagysága az eredeti tervekhez képest, sőt, olyan is akad, amelyben minden e célra szánt területet átminősítettek. „A város döntése, hogy hagyja-e felszámolni ezeket a területeket. Ha a polgármesteri hivatal ebben az ügyben lép, az az ő konfliktusa a lakókkal, nem a beruházóé. A Parkerdő 2005 Kft. esetében úgy tűnik, mostanáig egyszerűbb volt nem foglalkozni a kérdéssel, mert a városnak pénzébe kerülne a zöldterületek fenntartása, azaz például a fűnyírás és a hó eltakarítása.”

Ez a nem foglalkozás viszont a beruházónak jelentős veszteségeket okozott. Németh Szabolcs tízmilliós összeget saccol, de ehhez az összeghez hozzájön még egy s más, mint mondja, időközben minden körülmény számukra negatívan változott. Mindezek ellenére 2005-ben a városban egyedüli magánberuházóként a kft. 90 millió forint + áfa-t költött a lakókertbe vezető Homok út helyreállítására kerékpárutastól, közvilágításostól. „Ebben az esetben arról volt szó, hogy a város beszáll az út tervezésébe, de ezt sem tette, holott az utak fenntartásához állami normatívát is kapott.”

Németh szerint a lakókertben élők félelmei érthetőek, úgy érzik, akkor van jó kezekben az ügy, ha a cég a zöldterületeket átadja a városnak.

Parkerdő lakópark

A telektulajdonosok által felvetett további aggályokra reagálva Németh Szabolcs azt mondta, a lakókert területe 30 magántulajdonosé volt, a Parkerdő 2005 Kft. mindössze összefogta ezt a közműközösséget, az esetek nagyjából 10 százalékán kívül nem az volt a telkek eladója. A cég ezért nem is ígérhetett semmit a lakóknak, akiknek a 80 százaléka egyébként az első terület átminősítése után vásárolta meg a telkét. A másik terület pedig jelenleg is park. Sőt, az öt éve átminősített terület Parkerdő felé eső 10 méteres sávját sem lehet beépíteni. 

A kft. a Lazáry Viktor által felvetett lehetőségek mindegyikére nyitott, de azt tartja ideális kompromisszumnak, amely szerint a terület kétharmadát átadja a városnak, egyharmadát pedig értékesítik. Ez a megoldás a városi költségvetésnek nem jelent kiadást. Szakály meglátása szerint a harmadik lehetőségnek is lehet realitása, hiszen a Homok út jobb oldala 6–7 hektár nagyságú intenzív zöldterület. „Ez szakmai kérdés, a város azonban konkrétumokat eddig nem mondott” – hangsúlyozta Németh Szabolcs.

Fotó: Czika László és Klienhappel Miklós

Hozzászólások:

Bele kell törődni, hogy átminősítették - mondja Lazáry. Miért kell beletörődni?? Tudott-e az átminősítésről a körzet képviselője? Hogy foglalt állást az ügyben? Hogy készítették elő az átminősítésről szóló döntést?

Napokig visszhangtalan maradt a cikk. Ez egy részérdek, ami nem mozgatja meg földi halandók fantáziáját. Arrafelé nem jár egyszerű zember. Tehetős építkezők belviszályai ezek csupán.
Ahol ilyen nevek tűnnek fel: Lazáry, Szakály, Szabolcsok - ott sok jóra nem számíthat senki. Abban az ügyben szombathelyieket az érdekelhetett utoljára: a Homok utcai homlokzatot előbb bemeszelték, mert nem volt jó látni, oszt' meg elbontották a nyomorúságos házat... A domb tetején gyalogos ember nem jár...

Szóljon hozzá!

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Írja be a választ csupa kisbetűvel írva!

Aktuális

Főként az ittas vezetőket próbálják kiszűrni.  

Aktuális

Vas megyébe 1,4 millió jutott.

Melegebb lesz, de eső is jöhet.

Nemcsak Szombathelyt érintik.

Ketten könnyebben sérültek.

Születés, házasság, halál.

Egészségnap Bükfürdőn
Kiemelt vendég: Katus Attila. A rendezvény ingyenes.

A Szentháromság téren történt a baleset.

Parragh László Szombathelyen
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Vas megyei kamarában tartott előadást. Szerinte a 2010-ben elindított gazdasági folyamatok fenntarthatók. Finomhangolásokra még szükség van.

Heti előrejelzés.

Bécs, parlament
Egy aktuális felmérés szerint a bécsiek 97 százaléka szívesen lakik az osztrák fővárosban. A lakhatás, a tömegközlekedés és az oktatás terén azonban még akadnak tennivalók.

Nagy izgalomra nem volt ok. Racker Béla 25 szavazatot kapott.

Élő Barbie baba Ukrajnában

Több mint bizarr látvány.

Police Coffee volt a szombathely CBA-ban

Kötetlenül beszélgettek a szombathelyi rendőrök az őket felkereső helyi lakosokkal. 157-en jöttek el.Hirdetés

Partnereink

Isiscom

Pannonsystem