1848-49-es emlékek a Smidt Múzeumban (letölthető hírlevéllel)

2010.03.14. 22:21

Ahogy Hankiss Elemér is mondja, az ország „csak” felül romlott, alul tele van kiváló és becsülendő kezdeményezésekkel. Ilyen például a szombathelyi Smidt Múzeum köré szerveződő kis civil mozgalom, mely aktuális hírlevelében a Vas megyei 1848-ra koncentrál.

Ahogy Hankiss Elemér is mondja, az ország „csak” felül romlott, alul tele van kiváló és becsülendő kezdeményezésekkel. Ilyen például a szombathelyi Smidt Múzeum köré szerveződő kis civil mozgalom, mely aktuális hírlevelében a Vas megyei 1848-ra koncentrál.

Ahogy Hankiss Elemér is mondja, az ország „csak” felül romlott, alul tele van kiváló és becsülendő kezdeményezésekkel. Ilyen például a szombathelyi Smidt Múzeum köré szerveződő kis civil mozgalom, mely aktuális hírlevelében a Vas megyei 1848-ra koncentrál.

Szombathely egyik legérdekesebb és legnépszerűbb kulturális is idegenforgalmi helyszínéért létrejött szerveződésről, a Smidt Múzeumért Alapítványról utoljára a múlt nyáron írtunk, amikor egy kis csapat önkéntes munka keretében – többek között az Alon.hu egyik munkatársa aktív közreműködésével – segített rendbe tenni a múzeum környezetét.

Akkor azt is írtuk, hogy a múzeum, illetve az alapítvány hírlevéllel jelentkezik majd. Nos, a hírlevél elindult, olyannyira, hogy a napokban immár az ötödik, ünnepi szám is megjelent.
 
A kiadvány – amely PDF-formátumban szabadon letölthető – több írással is emlékezik a Vas megyei 1848-49-es eseményekre.
 
Kedvcsinálónak négy idézet:
 
„A szabadságharc bukása után a polgárosodó magyar társadalom otthonaiban, az üvegvitrinben szinte mindenütt megjelentek az emlékpoharak, vázák, melyek az idegen erővel levert magyar függetlenségi törekvések emlékének egyik jelentős szimbóluma volt. A mélyvörös rubinpáccal bevont színtelen üveg elején medalionban olajágak között a koronás magyar címer, és "Éljen a haza" felirat, hátoldalukon hasonló díszítés közt "Emlékül" felirat olvasható. Az üvegek testét kétoldalt, a medalionok körül, csiszolással, színes zománcfestéssel és aranyozással kialakított neobarokk és rokokó ornamentika borítja. Egy ilyen emléküveg megszerzésével kezdődött gyermekkorában Smidt Lajos gyűjtői tevékenysége. 1911-et írtak a naptárban akkor, amikor az érsekújvári Ilka nagynénjénél tett látogatás eredményeként sikerült elkunyerálnia a rubinfényben csillogó 1848-as emlékpoharat egy bugyelláris és régi krajcárok mellett. Az akkor 60 évvel korábban zajlott események mélyebben éltek az emberek emlékképeiben. A 19. század historizáló közgondolkozása hatására a nemzet szabadságtörekvéseinek emlékét fontosnak tartották vitrinben szemlélhető emléktárgyakon keresztül is megőrizni.”
 
***
 
„A pesti események híre gyorsan eljutott Vas megyébe is. A március 17-én tartott közgyűlés kifejezte óhaját, hogy a Pozsonyban hozott törvények a királyi szentesítés után mihamarabb kihirdettessenek. A megyei vezetés számára az igazi kihívást a politikai struktúra átalakítása, és a jelentkező társadalmi feszültségek lecsillapítása jelentette. Még a forradalom első napjaiban megválasztották Széll József első alispán elnökletével a közbiztonságra ügyelő választmányt, amely a forrongó nép lecsillapítása érdekében azonnal elrendelte az úrbériség és a papi tized eltörlését, valamint a közteherviselés bevezetéséről szóló törvénytervezet kinyomtatását, de azért száz fővel megemelték a pandúrok számát is.” Forrás: A forradalom polgári arca Vas megyében. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 1999.)
 
***
 
A szombathelyi Smidt Múzeum jelentős műtárgyanyaggal rendelkezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korából.

A múzeumban megtalálható többek között:
 
Smidt Múzeum, hírlevélLaky Demeter (1818-1902) (1.) premontrei rendi tanár, író, tudós, a szabadságharc aktív résztvevője emléktáblája a múzeum falán látható.
Horváth Boldizsár (1822-1898) (lásd: ’48 Vas megyében) jogtudós, ügyvéd, országgyűlési követ, a kiegyezés korának igaszságügyminisztere. Az 1848-as forradalom 12 pontját megelőzve, az ő vezetésével Szombathelyen 16 pontos követelést fogalmaztak meg. Díszalbuma, melyet választói írtak alá mintegy 2500-an, a kiállításon látható.
Gróf Batthyány Lajos (1806-1849) (-II-) az első felelős magyar minisztérium elnöke. A múzeumban Batthyány miniszterelnök ruhadarabjai láthatók: sárga selyem dolmánya arany zsinórozással gazdagon díszítve, valamint csontszínű, áttört csipkéjű mellénye, kiemelt viselettörténeti műtárgyai a Smidt Múzeumnak.
Deák Ferenc (1803-1876) (2.) a „haza bölcse”, a Batthyány kormány igazságügyminisztere által dedikált imakönyv, melyet Vörösmarty Mihály lányának, Ilonkának ajándékozott első gyónása alkalmából. - Gróf Széchenyi István (1791-1860) (3.) „ a legnagyobb magyar”, a reformkor kimagasló politikusa, az első felelős magyar minisztérium közlekedési minisztere. A Smidt Múzeum őrzi Széchenyi utolsó éveiből, Döblingből írott saját kezű levelét – 1860. március 13-i dátummal – valamint írótollát, elefántcsont gömbfejű sétabotját és szekrényóráját.
Kossuth Lajos (1802-1894) (4.) Magyarország kormányzója, az első felelős magyar kormány pénzügyminisztere, a magyar nemzet legtiszteltebb vezére. A múzeumban található a „Kossuth Hírlapja” politikai napilap teljes példánya (1848. július 1- 1848. december 31-ig). Látható továbbá a magyar országgyűlés tagjaiból 1848. szeptember 16-án alakult Honvédelmi Bizottmány pecsétnyomója.
 
***
 
A Smidt Múzeum bemutatja: Bátori-Schulcz Bódog köpenye, 1848-49
 
Köpeny"Nyers (gyöngyszürke”színű), rácsszövésű posztó, vörös gyapjú zsinórzattal, fémszálas galambkosarakkal és gombokkal, vörös, zsávolykötésű gyapjúszövet béléssel, prémezett gallérral. Tartozéke: rágombolható csuklya a köpeny anyagából.
 
A köpeny az 1848-49-es szabadságharc különleges viseleti emléke. Szabásában megfelel a korszak szabvány katonai köpönyegének: vállban viszonylag szűk, lefelé sátorszerűen bővül – így takarhatták el, óvták a szerelvényeket az időjárás viszontagságaitól. A köpenyt egykori viselője magyaros divat-motívumokkal egészíttette ki: szárnyait megzsinóroztatta, körben négyélű vörös zsinórral beszegette. A díszek a korszak magyaros gombkötő munkái: hurkolt, („kutyatökös”) zsinórdíszek, vörös közepű, ezüst szálú korong alakú, .lapos fonadékkal („ galamkosár”). Érdekes, köpenyek esetében szokatlan megoldás a huszár mentéktől kölcsön vett, gallértőhöz erősített hosszú kötő, A köpenyujjak csuklótól a könyökig hasítottak, kapcsokkal és zsinórhurkokkal összezárhatók. Bel oldala végig bélelt, a bélést haránt irányú steppelésekkel erősítették meg. A ruhadarab több restauráláson is átesett, ennek során a molyrágta lyukakat beültetéssel, stoppolással javították, a zsinórhiányokat kiegészítették."

 

Letöltés:
Megjelenik havonta.
Felelős kiadó: Keppel Csilla
Szerkesztő: Simon Ádám
Elérhetőségek:
smidthirlevelinfo@gmail.com
Cím: Smidt Múzeumért Alapítvány,
9700 Szombathely
Hollán E.u. 2.
 
Korábban:

Önkéntesek a Smidt Múzeumban - kapáltunk

.