Ha a segédeszköz nem segít

Premontrei Gimnázium Szombathely

2018.07.08. 16:29

Újabb tanulói kutatás a Premontrei Gimnáziumban, Szombathelyen.

Az utóbbi három évben már hallhattunk a Premontrei Gimnázium néhány tanulójának a matematika tanulását vizsgáló kutatásairól. Minden évben a diáktársak feladatmegoldásaiban előforduló hibákat figyelte meg egy-egy diákokból álló kutatócsoport, s oktatási segédletet készített a tapasztalatok alapján.

Idén öt tizenkettedikes diák azt vizsgálta, hogy a végzős tanulók matematikai feladatok megoldása során hogyan használják az érettségin is megengedett segédeszközöket: a számológépet és a függvénytáblázatot (ez lényegében egy képlettár). A gimnáziumban 104 végzős tanuló töltötte ki a kutatócsoport tesztjeit. Az előző három év tapasztalatai hasznosnak bizonyultak a feladatlapok elkészítésénél. A megoldandó feladatsor olyan feladatokból állt, melyeknél számológépet és képlettárat kellett alkalmazni.

A kutatók összegzése szerint a leggyakoribb hiba a kerekítés volt, de sokan követtek el előjelhibát és a normálalakkal kapcsolatos számolási hibát is. Sokaknál előforduló hiba volt, hogy a függvénytáblában rossz helyen keresték a szükséges információt – igaz, hogy itt egy nem tanult geometriai képletet is meg kellett volna találni.

Előre sejthető volt, de a kutatás megerősítette, hogy kevesebb hibával dolgoznak azok a tanulók, akiknek számológépe képes adatokat közönséges tört alakban bevinni és eredményeket is ilyen formában kiírni.

A kutatást kiegészítéseként a diákok felmérték, hogy az iskolában tanító matematikatanárok hogyan, milyen módszerekkel oktatják az eszközök használatát. Kiderült, hogy mind a négy megkérdezett tanár figyelemmel kíséri és folyamatosan fejleszti a tanulók eszközhasználatát, s hogy ezzel kapcsolatos oktatási módszereik is hasonlóak.

A matematikát tanulók segítésére a kutató diákok oktató segédleteket hoztak létre, ezekben egyszerű kérdésekre kell számításokkal választ adni a tanulóknak, s ha valamit nem tudtak, a program elmagyarázza, hogy mi a helyes válasz és hogyan lehet kiszámolni. A segítő programhoz tartozik egy általuk készített hanganyag is. Az elkészített segédleteket tizenegyedikes tanulókkal tesztelték, a segédlet használata után feladatokat oldattak meg velük, és azt vették észre, hogy javult a tanulók eszközhasználata.

A kutatás eredményei, oktatási segédletei a matematikaoktatásban közvetlenül hasznosíthatók, a vizsgálatok több irányban is folytathatók, ezáltal még újabb oktatási segédletek is készülhetnek.

A kutatócsoport az ősszel bázisintézményi programként egy kiselőadás keretében mutatta be eddigi munkáját, eredményeit és a mostanra megvalósult kutatás terveit az iskola tanárainak és a régió érdeklődő pedagógusainak.

A kutatócsoport vezetője Zsiros Péter matematikatanár, tagjai: Gazdag Mátyás, Skrapits Róbert és Timár Anna Zorica 12. A, Kiss Cintia 12. B és Rojik Petra 12. D osztályos tanulók.

 

.