Hirdetés

Egységes kormányhivatali rendszert terveznek

2014.12.08. 19:29

A szakigazgatási szervek belső integrációjára tett javaslatot Lázár János.

Hirdetés

A kormányhivatal szervezetén belüli szakigazgatási szervek belső integrációjára tett javaslatot Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn.

    A parlament honlapján olvasható, az egységes kormányhivatali rendszer megteremtésére irányuló javaslat érinti a megyei és járási szinten működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveket, így például a társadalombiztosítási igazgatási szerveket, gyámhivatalokat, munkaügyi központokat, földhivatalokat, környezetvédelmi felügyelőségeket.

    Lázár János indítványa szerint a szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörgyakorlása, valamint az ezzel együtt járó jelenlegi szervezeti tagozódás megszűnik. Ezzel egyidejűleg 25 feladat és hatáskör címzettje a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető lesz.

    A törvényjavaslat számos jogszabályon vezeti át a belső integrációt.

    A tárcavezető kiemelt kormányzati célkitűzésként jelölte meg a közigazgatás hatékonyságának növelését, az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtését.

    Az Államreform program elsődleges célja a bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, a társadalom cselekvési szabadságának biztosítása a közérdek érvényesítése mellett - fogalmazott.

    Lázár János szerint a 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv működik önállóan.

    Felidézte, hogy a kormány már döntött arról, hogy 2015. március 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatalokba integrálnak környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket, a bányakapitányságokat, továbbá átkerülnek a Magyar Államkincstárból a családtámogatási eljárások, és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi szinten ellátott feladatainak egy része is.

    A kormányhivatalokban a javaslat szerint megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás, csökken a vezetői szintek száma, az önálló szakigazgatási szervek és a törzshivatali szervezeti egységek összeolvadnak. Lázár János szerint mindez egyebek mellett egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és az olcsóbb működést eredményez.

.