Erdösiné kérdését hitelesítette a választási bizottság

2016.02.29. 19:42

Hitelesítette Erdösi Lászlónénak a vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kezdeményezését hétfői ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az NVB határozata ellen szavazott Patyi Anrás, az NVB elnöke, Bodolai László, az LMP delegáltja, Litresits András, az MSZP delegáltja, valamint Borbély Andrea, a Jobbik delegáltja. 

Erdősi Lászlóné kérdése, amelyet hétfőn hitelesített az NVB, úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek - a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény szerint - továbbra is zárva tartsanak vasárnap?"

Patyi András, az NVB elnöke a vitában azt javasolta, a kérdés hitelesítését tagadják meg, részben, mert azt Erdösiné nem személyesen nyújtotta be, hanem a kísérője kezelte az időbélyegzőnél, márpedig - mint mondta - versenyhelyzetben jelentősége van annak, hogy ki az, aki személyesen van jelen az eljárás megindításakor, azaz a bélyegzésnél is. Ebből a szempontból pedig Nyakó István beadványa "erősebb", mert ő személyesen intézte az érkeztetést. 

Az elnök szerint az is a hitelesítés megtagadása mellett szól, hogy - ahogyan a bizottság nem sokkal korábban egy másik határozatban megállapította - a kezdeményezés benyújtásakor olyan választópolgárok is jelen voltak, akiknek a jelenléte "a választási eljárási törvény alapelveibe ütközött". Mint mondta, a kérdés emellett nem felel meg az egyértelműség követelményének, mert egy már meghozott törvény megerősítését célozza. 

Lovas András, a KDNP delegáltja amellett érvelt, hogy a kérdést hitelesítsék, mert a választási eljárási törvény kiterjesztése lenne, ha a beadvány benyújtásához kötött személyességet az időbélyegzésre is kiterjesztenék. 

Megjegyezte: a kérdés megfelel az alaptörvény előírásának, már alkotott róla törvényt az Országgyűlés, és megfelel a választói és a jogalkotói egyértelműség követelményének is, világos, hogy amennyiben az igenek győznek, nem kell az Országgyűlésnek törvényt alkotnia a kérdésben, a nemek többsége esetén pedig változtatni kell a szabályozásban. 

Hozzátette: a személyes benyújtás a személy jelenlétét jelenti adott eljárási cselekménynél, márpedig Erdösiné végig jelen volt, így akkor is, amikor átadta az iratokat az NVI munkatársainak. 

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Bozsóki Éva, az NVB elnökhelyettese (szemben b-j). Fotó: Szigetváry Zsolt (MTI)


Sasvári Róbert, a testület Országgyűlés által választott tagja is amellett érvelt, hogy kiterjesztés lenne, ha a személyességet a blokkolásra is kiterjesztenék. 

Litresits András, az MSZP delegáltja szerint ténykérdés, hogy Erdösiné nem személyesen nyújtotta be a kérdését, holott a jogszabály ezt írja elő. Mint mondta, a személyes benyújtásnak egyedül Nyakó István beadványa felelt meg, mert nincs olyan a jogszabályban, hogy "kísérő", vagyis a "személyesen" kitételt nem lehet másképpen magyarázni. Példaként megjegyezte, olyan ez, mintha a házasságkötésnél a tanú mondhatná a kérdésre, hogy "igen". 

Pálffy Ilona, az NVI elnöke kérdésre válaszolva elmondta: időhúzás lett volna, ha valamelyik kérdést elutasítja, emellett álláspontja szerint csak tartalmi vizsgálat alapján dönthető el a beadványok közötti sorrendiség kérdése.

Fábián Adrián választott tag szerint ha a benyújtáshoz hozzátartozik az érkeztetés, és benyújtani csak személyesen lehet a kezdeményezést, akkor ebből logikailag következik, hogy érkeztetni is csak személyesen lehet. 

Az NVB többsége végül a kérdés hitelesítése mellett döntött, nemmel szavazott Patyi András, Bodolai László, Borbély Andrea és Litresits András. 

Az NVB határozata ellen 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani a Kúriához. 

Az NVB ezt követően tárgyalta Nyakó István (MSZP) kérdését, amely úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?"

Az NVB többsége a "párhuzamossági moratóriumra" hivatkozva megtagadta a kérdés hitelesítését. A népszavazásról szóló törvény szerint egy kérdés benyújtása után már nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés az előbbi hitelesítését megtagadó döntés jogerőre emelkedéséig, márpedig a testület percekkel korábban döntött Erdösiné kérdésének hitelesítéséről. A hitelesítés megtagadása ellen szavazott Fábián Adrián, Bodolai László, Borbély Andrea és Litresits András. 


Részben helyt adott Nyakó István MSZP-s politikus kifogásának hétfői ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB): a testület megállapította, hogy kedden az NVI-nél megsértették a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét.

A bizottság Tóta Áronné és Sasvári Róbert választott tagok ellenszavazata mellett megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) székházának előterében megjelenő "kopaszok" jelenléte, magatartása jogsértő volt, és ez a magatartás nem fogadható el. Ezért eltiltották őket a további jogsértéstől. 

Ugyanakkor a megtekintett felvételek alapján a vasárnapi pihenőnap ügyében Nyakó Istvánhoz hasonlóan népszavazási kezdeményezéssel élő magánszemély, Erdösi Lászlóné, illetve - a bélyegzést végző - kísérője terhére sem lehet megállapítani, hogy kihasználta volna a helyzetet.

Az NVB-tagok az NVI előterében kedden készült biztonsági kamera-felvételek alapján sem tudták egyértelműen megítélni, hogy Nyakó Istvánt akadályozták-e a kezdeményezés benyújtásához szükséges pecsételést közvetlenül megelőzően. 

Nyakó István szocialista politikus (b). Fotó: Szigetváry Zsolt (MTI)


Nyakó István azért fordult a bizottsághoz, mert úgy látta, a székházban kedden "a kopaszok" akadályozták népszavazási kezdeményezése benyújtásában, és az NVI nem tett semmit, így az iroda felelőssége is felmerül, ám ezzel a bizottság többsége nem érett egyet.

Patyi András NVB-elnök a vitában arról beszélt, "a kopaszok" nyilatkozatuk ellenére nem országos népszavazási kezdeményezés benyújtása miatt voltak a székházban, ezzel megsértették a választási eljárás egyes alapelveit. Mint mondta, bár a csoport tevékenysége látszólag arra irányult, hogy népszavazási kezdeményezést adjanak le, ennek benyújtására nem került sor, de - mint mondta - jelentősége van annak, hogy ez a tény csak azután derült ki, hogy két kezdeményezést érkeztettek az időbélyegzőnél. 

Hozzátette: az NVI előterében azért van az időbélyegző, hogy a beadvány pontos érkezését rögzíteni tudják. "Ez nem presszó, nem kávéház, buszmegálló, vasútállomás, ahol ácsorogni lehet" - jegyezte meg. Mint mondta, ez nem fér össze a választási eljárás alapelveivel, ugyanakkor az NVI nem követett el mulasztást, mert nincs olyan jogköre, ami alapján a beadványozót igazoltathatná, az iratokat tételesen ellenőrizhetné, mielőtt azokat beadták volna. 

Az elnök jelezte: ugyanakkor nem lát okot az NVI elmarasztalására. 

Nyakó István az ülésen arról beszélt, úgy tűnik, "a kormányzó párt által felbérelt kopaszok" a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szokatlanul gyors eljárása következtében "az NVI épületében fél napig a terror légkörét tudták megteremteni úgy, hogy sem a rendőrség, sem a nyomozóhatóság, sem más biztonsági szervek nem léptek, sőt csendben asszisztáltak hozzá". A kérdés, hogy önök, akik a választás tisztasága felett őrködnek, védeni akarják a felbujtókat, vagy tiszta vizet akarnak önteni a pohárba, mert ilyen nem fordulhat elő - kérdezte. 

A bizottság ezt követően megtekintette az előtérben elhelyezett biztonsági kamera felvételeit. Utána Litresits András, az MSZP delegáltja úgy vélte: az NVI mulasztott, amikor nem ellenőrizte, hogy mindenki a saját kezdeményezésével érkezett-e. 

Lukács Zoltán, az MSZP frakcióvezető-helyettese (b) felszólal a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén. Fotó: Szigetváry Zsolt (MTI)


Borbély Andrea, a Jobbik delegáltja szerint viszont a jogszabály a beadványozásnál írja elő a személyességet, de itt még nem volt benyújtás, amivel kapcsolatban az NVI-nek el kellett volna járnia. 

Tóta Áronné választott tag szerint ugyanakkor nem volt rendbontás, ami alapján az irodának intézkednie kellett volna. Mint mondta, nem akadályozták Nyakó Istvánt, és felvetette, miért ment hátra a politikus, ha egyszer előre engedték a bélyegzőhöz. A felvételek alapján úgy látta, Erdősiné kísérője kapta előbb a - feltehetően a Kúria döntéséről szóló - telefont. 

Rádi Péter választott tag is azt hangsúlyozta, a felvételek megtekintése alapján "a fizikai akadályoztatás ténye nem bizonyosodott be". "Sem a fenyegető, sem a félelemkeltő jelzőket én magam azért nem értem, mert a helyiségben jelen volt a teljes magyar sajtó, az NVI munkatársai. Ha valahol biztonságban érezheti magát az ember, akkor ez az a hely volt" - fogalmazott. 

Fábián Adrián választott tag ugyanakkor a felvételen úgy látta, amint megnyílt a kérdés benyújtásának lehetősége, "azt láttam, hogy összezárnak". 

Az NVB többsége végül - Tóta Áronné és Sasvári Róbert ellenszavazatával - megállapította, hogy a "kopaszok" csoportjának jelenléte, magatartása alkalmas volt a választási eljárás alapelveinek megsértésére. Azt is megállapították - Fábián Adrián, Bodolai László és Litresits András ellenszavazatával - hogy ugyanakkor Erdősiné és kísérője nem használta ki a jogellenes helyzetet. A bizottság többsége szerint az NVI sem követett el jogsértést, ez ellen szavazott Bodolai és Litresits. 

Lukács Zoltán (MSZP) visszavonta a kedden a Nemzeti Választási Iroda épületében történtek miatt benyújtott kifogását, mert mint mondta, nem lát esélyt arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak véleménye néhány perc alatt, Nyakó István kifogásának elbírálása óta megváltozott volna.

Lukács Zoltán, az MSZP frakcióvezető-helyettese kifogásában azt írta, kedden reggel megjelent az NVI épületénél, és a főkapu és a beléptető kapu között "kidobónak tűnő emberek" voltak, akik elállták az útját és ezért nem tudta benyújtani beadványát. Állítása szerint az NVI semmilyen intézkedést nem tett a helyzet ellen. 

A képviselő az NVI hétfői ülésén bejelentette: a Nyakó István hasonló tárgyú kifogásában lefolytatott vita arról győzte meg, nem kell a kifogásáról tárgyalnia az NVB-nek, mert nem lát esélyt arra, hogy megváltozik a testület álláspontja. Mint mondta, örül annak, hogy az NVB pár perccel korábban elismerte, hogy "a kopaszok" törvényt sértettek.

.