Vépen szélerőmű-park épül: Ígéretes kezdetek

2003.09.02. 08:55

Míg a Nógrádszén Kft. külszíni lignitbánya és erőmű telepítéssel próbálkozik iderondítani környezetünkbe, addig Vépen szélerőmű-park felállítását tervezik. A témában hétfőn este volt közmeghallgatás. Mi is ott voltunk.

A teremben szép számmal megjelent helyi lakos azt bizonyítja, hogy az embereket igencsak érdekli a téma.

A bevezetőben Varga Gyula polgármester pár szóban ismertette a beruházás paramétereit és szólt a megújuló energiaforrások felhasználásának fontosságáról. Ma a világon 35 millió ember szükségleteit fedezik szélerőművek, és ez a szám rohamosan növekszik. Egy szélerőmű 750 család villamos energia szükségletét termeli meg.

A beruházó cég képviselői közül Horváth Szilárd (mellesleg ismert szombathelyi médiaszemélyiség) ismertette az eddig történteket és vázolta a cég elképzeléseit. Elmondta, hogy cégük, a Szélerő Kht. közhasznú társaságként végzi el a mintegy180 millió forintos beruházást, melynek anyagi fedezetét részben pályázatok adják majd.

Az erőmű egy 600KW teljesítményű 78 méter magas 22 méter rotor sugarú építmény, mely a tervek szerint csak az első darabja egy komplexumnak. A szerkezet zajhatása gyakorlatilag elhanyagolható, vadakra, madarakra nincs hatással, a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat és hatástanulmányokat már megszerezték, illetve elvégezték. A működtetéshez néhány fő helyi lakos munkájára lesz szükség.

Az elképzelés szerint a létesítmény tulajdonosi szerkezete a következőképpen alakul majd: 20% Vépi Önkormányzat, 5% telektulajdonosok, ahol a létesítmény áll, 40% vépi lakosok 35% a beruházó Kht., aki saját kockázatára finanszírozza a beruházást.

A módozatot, hogy a helyi lakosok technikailag hogyan vehetnek részt a finanszírozásban, úgy tűnt, még nem sikerült teljesen kidolgozni, de nyilván a jövőben erre is megfelelő megoldást találnak. A megállapodás értelmében a Kht. kifizeti Vép teljes közvilágítási számláját is.Tervezik az erőműre kilátó megépítését is, valamint egy kiállítást a megújuló energiaforrásokról.

Az erőmű által termelt villamos áram megvásárlására törvény kötelezi az ÉDÁSZ Rt.-t, így a folyamatos bevétel biztosított. A beruházás során a talaj-előkészítést, útépítést helyi vállalkozókkal kívánják megoldani.

A beszámoló után több kérdést is tettek fel a lakosok, volt, aki jelezte, szívesen látna telkén ilyen szélerőművet, főleg miután kiderült, hogy tisztességes bérleti díj és tulajdonrész illetné meg ezért. Egy úr a lapátok fényvisszaverő képességéről érdeklődött, de megnyugodott, miután kiderült, annak anyagát fényelnyelő festékkel vonják be.

Összességében úgy látszik, zöld utat kap az elképzelés Vépen, így hamarosan megvalósulhat a nem mindennapi projekt.
.