Hirdetés

Kultnap: Bitekben őrződő népzene

2004.01.22. 11:11

A Művészetek Házában Kelemen László, a Hagyományok Háza igazgatója beszélt. A közelebbi és távolabbi terveiről. Arról, hogy mire alapozza optimizmusát. Arról, hogy a népi hagyományokat az új technológiák őrzik meg. Ma, január 22-én van a Magyar Kultúra Napja.

Kelemen László

Kultúrával és művészetekkel nem lehet politikai csatákat nyerni. Ugyanúgy nem, mint a szűkebb rétegeknek előnyös juttatásokért, engedményekért lobbizva sem. Aki erre szánta el magát és érti is a
csízióját a kérdéses tárgynak, az, ha következetes, számol gyors lefolyású megdicsőüléssel, hanem szemmel a jövőbe tekintve, akkurátusan teszi a dolgát. Ilyen embert ismerhetett meg az a néhány érdeklődő, aki megjelent ez alkalommal és a közönséget képezte.

A zeneszerzést tanult és hegedű szakon végzett, jelenleg is az Ökrös Együttesben brácsázó Kelemen László, a Hagyományok Háza igazgatója látogatott a Művészetek házába. Vázolta a népi hagyományú kultúrák valamennyi szegmensét befogadni és helyes irányba vezérelni kívánó intézmény lehetőségeit. És az ő személyes céljait, amit el kíván érni erre a - propagandafilm tanúsága szerint - monumentálisnak ígérkező intézményre alapozva. Három alapvető törekvést jelölt meg és emelt ki.

1. Megismertetni a jelennel az autentikus és a jó értelemben vett kommersz népzenét, ez utóbbi útján aztán eljuthatnak a fiatalok is az előbbihez. Ehhez több, általunk videón is megtekintett felvétel társult, főképp három típus. Így az eleddig határozottan elválasztott irányzatokat elegyítő, a dísztelen, „ősi” stílusú és a mai divatos zenei közegbe illeszkedő, popos változatok kerültek felvonultatásra.

2. Az archiválás, azaz a változó minőségű médiumokon (hangszalag, film, írott forma) őrzött, már meglévő anyagok digitalizálása. Erre 1200 órányi zenei anyag áll rendelkezésükre. A fő cél ezek kiadása CD-ROM formában. Eddig 19 lemeznyi készült el igényes, áttekinthető kezelőfelülettel, dallal-szöveggel - mint azt projektorral kivetítve láthatták a jelenlévők. Megjegyzendő toldalék: az Internet útján megrendelhetők.

3. Olyan országos és határokon átívelő lefedettségű rendszer létrehozása, szintén az Internet segítségével, ahol - szervezési és egyéb céllal - kapcsolatot tudnak tartani az egymástól távol élő együttesek, csoportok etc. Továbbá bizonyos nagyobb városokban - így hamarosan Zalaegerszegen - az adott térségre vonatkozó adatbázis létrehozása is a távoli célok közé tartozik.

És persze szóba kerültek a törvényhozás és a támogatási rendszer lassan őrlő malmai, az ebből fakadó késedelmek és a bizonytalanság a legalapvetőbb viszonyokban is. De Kelemen László optimistán kijelentette, hogy ezek ellenére, idővel minden elrendeződik. Hiszen elmondása szerint az idő nekik dolgozik és száz év múlva, mikor világszerte a csodájára járnak ennek az épületkomplexumnak, akkor már senki nem fog emlékezni a kicsinyes politikai civódásokra.

Mintegy levezetésként volt szerencsénk megcsodálni egynéhány hangfelvételt is, amelyek közül egy hegedőre írt művet ő jegyez. Mintegy - elvi - bizonyságául annak, hogy hivatott e címre, amely a Hagyományok Házának direktorát jelenti.


Január 22: A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, és a pedagógusokat 1993-tól e napon tüntetik ki.

.