"Csak zsozsót ne kérjél!" - Elfogadták Szombathely költségvetését

2004.02.27. 22:53

Csütörtökön hosszas vita után elfogadták a város költségvetését a képviselők. Pénteken délelőtt a szokásos közgyűlés utáni sajtótájékoztató-hegyeken az ALON is jegyzetelt szorgalmasan. Az igazi kérdés az, hogy mit fog tartalmazni a két héten belül elkészülő 600 milliós „Ipkovich-csomag”.

A téma fontosságára való tekintettel először jegyzőkönyvszerűen közreadjuk a sajtótájékoztatóan elhangzottakat, majd a végén olvashatják szubjektív kommentárunkat. Jó szórakozást!

Dr. Ipkovich György az alpolgármesterek és a jegyző kíséretében

Költségvetési sajtótájékoztató

A város első embere először a transzparens ügyben szólt néhány szót. Mint ismeretes, ellenzéki képviselők a költségvetési vita idejére „Több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek!” feliratú táblát kívántak felállítani az ülésteremben, amihez a polgármester nem járult hozzá. Kijelentette: a jövőben sem engedélyezi semmilyen felirat, ábra kihelyezését az ülésteremben. Sem cirkusz, sem mutatványos bódé nem lesz az ülésterem.

Fontos határozatként értékelte városunk régiós vezető szerepéről való tárgyalások megkezdésére és a repülőtér fejlesztése ügyében folytatandó tárgyalásokkal kapcsolatos határozatok elfogadását.

Az elfogadott költségvetést ugyan nem a legjobbnak értékelte Dr. Ipkovich György, de a jelenlegi helyzethez képest elfogadhatónak ítélte.

Dr. Kaczmarski János a hivatal ISO minősítéséről beszélt, melynek megszerzését egy éves munka előzte meg. Elmondta, hogy a törvényességi ellenőrzés jónak ítélte a hivatal munkáját. A jegyzői konferencia büki megrendezésével kapcsolatos vádakra reagálva elmondta, ajánlatok alapján döntöttek a helyszín mellett azért, mert jóval kedvezőbb kondíciókkal lehetett a rendezvényt Bükön megtartani.

Zárt ülésen tárgyalta a közgyűlés a jegyző címzetes jegyzővé történő kinevezésének kérdését is, amit végül elvetettek a képviselők. Dr. Kaczmarski János úgy értékelte, az ellenzék politikai kérdést csinált egy pusztán szakmai ügyből.

Ipkovich György elmondta még: ”600 millió forintos takarékoskodási programot tűztünk ki magunk elé, ennek a részleteinek kidolgozására Csermelyi András alpolgármester urat fogom felkérni, két héten belül szeretném, ha letenné az asztalomra azt az intézkedési tervet, ami alapján ez végrehajtható lehet.”

(A takarékossági csomagról szóló módosító indítványt egyébként Molnár Miklós (Pro Savaria Egyesület) adta be.)

Szükség van újabb források feltárására is a jövőben, az intézményi vezetők felé ösztönző rendszer bevezetését tervezik, hogy megtalálják a forrásokat, illetve takarékossági lehetőségeket.

„A sportcsarnok építésének a programja is folytatódik” - jelentette ki a polgármester.

A szocialisták szerint alulfinanszírozottak az önkormányzatok

Az MSZP sajtótájékoztatóján Szücs Gábor időnként gimnasztikának nevezte a közgyűlési munkát, hiszen gyakran igen nagyszámú javaslatot fogadnak el rövid idő alatt. A képviselő egyebek mellett a kórháznak juttatott 100 millió forintot tartja fontos elemnek, s megjegyezte, a kórházban folyó magas szakmai munka részben annak is köszönhető, hogy a város évről évre gazdasági helyzettől függetlenül támogatja az intézményt.

A frakcióvezető közgyűlésről beszélve elmondta, nem válik a képviselők dicsőségére az a hangnem, ami a vitákat jellemzi, s ez mindkét oldal részéről igaz.

Az önkormányzatok Magyarországon szinte mindenütt jelentősen alulfinanszírozottak, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen így van. Ciklusonként az a jellemző, hogy 2-2,5 milliárd forint megy el működési költségekre a fejlesztésre szánt pénzből. A 600 millió forintos takarékossági csomagot teljesíthetőnek tartja. Májusi közgyűlésre várhatóan az erre vonatkozó takarékossági csomag a képviselők előtt lesz.

Szücs Gábor kiemelte még, szívesen venné az ellenzék szakértő együttműködését a kérdésben, amennyiben az nem kirakat jellegű, hanem ténylegesen a közös munkát szolgálja.

Szerinte a rendszer átalakítását már nem lehet tovább halogatni, amennyiben nem változtatunk, a város feléli vagyonát.

Fidesz: Toldozgatás folyik

A Fidesz részéről Horváth Zsolt kiemelte: a város többet költ, mint ami bevételei alapján megengedhet magának. Ahelyett, hogy a kiadásait próbálná a bevételeihez igazítani, toldozgat, foltozgat, vagyonából származó bevételeket működési költségek fedezésére használ.

1 milliárd forint vagyongazdálkodási bevételből, 400 milliónyi részvényeladásokból és 800 millió hitelfelvételből mindössze 250 millió forint jut a tervezett sportcsarnokra, nem több, emelte ki a képviselő.

Több mint egy éve látható, hogy ide fog a helyzet kicsúcsosodni a koalíció mégsem tett eddig semmit ennek megakadályozására.

Vígh Gábor szerint a kormány megnyomorítja az önkormányzatokat, a városvezetés pedig úgy viselkedik, mintha minden rendben volna.

Elégtelennek tartja a Fidesz a város pályázati aktivitását is és sürgeti, teremtsék meg az alapját annak, hogy a város minél több pályázaton sikeresen vegyen részt.

Vígh Gábor szerint a Sportcsarnok rossz finanszírozási feltételekkel épül, hiszen ma már egy EU-pályázaton kevesebb önrésszel is lehet pénzhez jutni. A Tófürdő beruházást nem folytatja a város, és a Kalandvár sem bővül.

Újságírói kérdésre, mely szerint van-e elképzelése az ellenzéknek arra, milyen kiutat találjon a város jelenlegi helyzetéből, Vígh Gábor megjegyezte, esetleg érdekes lehet a Művelődési és Sportház sorsa a Sportcsarnok megépülte után.

A közös válságmenedzselés kérdéséről annyit jegyeztek meg, hogy nem zárkóznak el a dologtól, de ne várja a városvezetés tőlük, hogy az ő munkájukat átvállalják.


MDF: Álmodik a nyomor

Az MDF részéről Böröcz Miklós a kilátástalanság költségvetésének nevezte az elfogadott anyagot. Véleménye szerint a tavalyi költségvetés rendeleteinek betartásával sokkal jobb helyzetben indulhatna az idei költségvetés.

„Várjuk a csodát, addig meg álmodik a nyomor” - jegyezte meg a képviselő.


Pro Savaria: Remény a szakmaiságra

A Pro Savaria egyesület részéről Dr Pruberger Emil elmondta, lemondott a sportbizottságban betöltött szerepéről, miután összeegyeztethetetlennek tartotta az egészségügyi bizottsági munkájával.

Molnár Csaba a koncepciót hiányolta a költségvetésből, véleménye szerint az alapvető baj az, hogy a 2003-as költségvetésből sok minden nem valósult meg, ezért az idén rossz bázisról indulunk.

Szerintük egy nagy beruházást finanszíroz a város, miközben egyéb területeken abnormálisan alacsony összegeket, vagy semmit sem tartalmaz a költségvetés.
Pályázati önrészek finanszírozására sincs elkülönítve pénz, ami súlyos következményekkel járhat. Szükség van a korábban megkötött szerződések felülvizsgálatára is.

A képviselő úgy nyilatkozott, mindezek ellenére, az elmúlt nap számára azt a reményt adta, talán van értelme a testületben szakmai alapon vitázni. Fájdalmas lépéseket kell megtenni a közeljövőben, ha ki akar lábalni a város ebből a helyzetből.

Egyedül Gombás Endre optimista

A sort Gombás Endre a Szövetség Szombathelyért elnöke zárta, aki nem a legkiválóbb költségvetésként jellemezte az ideit. Ennek ellenére úgy ítéli meg, hogy a civil szervezeteknek szánt pénzek kérdésében a civil támogatási rendelet tiszta, kezelhető helyzetet teremt majd, és a létrejövő Civil Önkormányzati Alap rendezi a pénzügyi kérdéseket is. Ennek összege várhatóan 9 millió 200 ezer forintot tesz majd ki.

A képviselő kiemelte még, úgy tűnik az idén végre pont kerül a régóta húzódó Sági úti elkerülő ügyére is, úgy tűnik, sikerül megegyezni a telektulajdonosokkal és még az idén megépülhet az elkerülő út ezen szakasza. Gombás Endre optimistán tekint a jövőbe, talán egyedül nála tapasztaltunk ilyent a sajtótájékoztatók alatt.


ALON-vélemény:

A sajtótájékoztatót megelőzően a polgármester az alpolgármesterrel folytatott beszélgetéséből annyi hallatszott ki a teremből: „Csak zsozsót ne kérjél!” Ez a mondat sokat elárul a jelenlegi állapotokról. A városházi koalíció láthatóan igen nehéz helyzetben van, hiszen üres a kassza. Az évek óta húzódó gazdasági átalakítást nyilvánvalóan nem lehet tovább halogatni, kérdés az, végre rászánja-e magát erre a városvezetés. A 600 millió forintos csomag azt jelzi, végre van egy kitűzött cél, a dolog mikéntje azonban még kérdéses. Két hetet adott a polgármester egy koncepció kidolgozására, kíváncsian várjuk, mit tartalmaz majd az „Ipkovich-csomag”

Az Fidesz részéről láthatóan Horváth Zsolt képviseli a szakmai hozzáértést, az ő mondataiban fedeztük fel a legtöbb konstruktivitást, szakmai elemet, és az MSZP képviselője is őt említette, mint felkészült szakembert, akivel lehetségesnek látja az együttműködést.

Vígh Gábor és Rettegi Attila sértett emberekként elsősorban a választási ígéreteket kérik számon a városvezetetésen, transzparensekkel bohóckodnak, ami két évvel a választások után komolytalan. A két politikus láthatóan élvezi a városi koalíció szorult helyzetét, ami nem túl szimpatikus, mert ez nem országházi cirkusz, itt mindannyiunk bőrére megy ki a játék. Közvetlenül.

Az MDF, a Pro Savaria és a SzöSzo képviseletében felelős, a városért tenni akaró embereket látunk, akik konstruktív javaslataikkal láthatóan igyekeznek a város érdekében cselekedni, politikai hovatartozástól függetlenül.


.