Kinevezések és Doktori Iskola vezetői megbízás átadása az NYME SEK-en‏

2014.09.23. 13:19

Az ünnepélyes átadóra ma délelőtt került sor.

A szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában egyetemi oktatói fokozatok és kinevezések ünnepélyes átadására került sor a mai nap folyamán. 

Természettudományi Kar kinevezései:

Dr. Szűts Tamás               egyetemi docens

Dr. Gál László                    egyetemi docens

Dr. Lenner Tibor              egyetemi docens

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar kinevezései:

Balázs Bernadette          tanársegéd

Biróné Ilics Katalin           adjunktus

Dr. Hajba Renáta             adjunktus

Dr. habil. Murber Ibolya    egyetemi docens

Nagyné Dr. Foki Lívia       egyetemi docens

Dr. Szabó Csilla              egyetemi docens

 

Mindemellett a Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola vezetőjének a szombathelyi Természettudományi Kar professzorát Prof. Dr. Veress Márton DSc egyetemi tanárt nevezte ki a rektor úr.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa elfogadta a Természettudományi Kar doktori programjait, így először valósul meg hivatalosan doktori (PhD) képzés Szombathelyen és működik a felsőoktatási törvénynek is megfelelő egyetemi kar a Savaria Egyetemi Központban.

A környezetgeomorfológiai program prof. dr. Veress Márton vezetésével a Föld felszínalaktani kutatásai mellett ősnövénytani, valamint gerinces őslénytani témákat foglal magába.

A környezetfizikai program prof.dr. Kolláth Zoltán vezetésével foglalja össze azokat a környezeti kérdéseket, amelyek kapcsolódnak a kozmikus környezetünkkel fennálló kölcsönhatásokhoz és az energia – beleértve a fény – légköri terjedésének problémáihoz. Az országban egyedüli doktori programként, foglalkozik a mesterséges fények környezeti hatásaival, a fényszennyezés terjedésének modellezésével és az égbolt mesterséges fénylésének feltérképezésével.

A két programban összesen 26 kutatási téma közül választhatnak a leendő doktorjelöltek.

.