Csak néhány ember gondol erre, pedig elkerülhető lenne az évekig tartó pereskedés

2019.03.24. 19:57

Még mindig csupán néhány ember készíttet el.

Száz ember közül azonban még mindig csupán néhány ember készíttet végrendeletet.

Komoly gondot okoz, hogy több százezer fiókban lapuló végrendeletet egyáltalán nem látott közjegyző vagy öröklési ügyekben jártas jogász, ezért erősen kétséges, hogy ezek megfelelnek a törvényi elvárásoknak, ha egyáltalán előkerülnek a hagyatéki eljárás során.

Több ezer lehet a száma azonban azoknak a "házilag készült" végrendeleteknek, amelyeket soha nem látott közjegyző. Ezekkel nemcsak az a baj, hogy nincsenek bevezetve a VONY-ba (VÉGRENDELETEK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSA (VONY) ezért nagyrészt soha vagy csak hónapokkal a hagyatéki eljárás lezárását követően kerülnek elő, hanem az is, hogy igen sok köztük az érvénytelen vagy alakilag hibás dokumentum. Halálozást követően szinte biztosan megtámadják ezeket az érvénytelen vagy formailag hibás végrendeleteket.

Tipikus, érvénytelenséget okozó hiba, hogy nincsenek számozva az oldalak vagy nincs minden oldal aláírva, valamint hogy olyan tanúval - például közeli hozzátartozóval - íratják alá a végrendeletet, aki maga is örököl, így vele szemben hatálytalan lesz az irat.

Nemzetközi összehasonlításban még mindig rendkívül alacsony a magyarok végintézkedési hajlandósága: míg az Egyesült Államokban a felnőtt korú lakosság csaknem negyvenöt százaléka rendelkezik valamilyen végintézkedéssel, addig Magyarországon ez az arány csupán pár százalékra tehető. Ennek a jelenségnek mindenekelőtt történelmi okai vannak, hiszen a rendszerváltás előtti időkben nem nagyon volt miről végrendelkezni. Manapság azonban egyre jelentősebbek a magánvagyonok, így a végintézkedési hajlandóság is növekedésnek indult.

A végintézkedést hagyók jelentős részét a családi béke fenntartása vezérli, hiszen egy szabályos végrendelettel évekig tartó pereskedések kerülhetőek el. Fontos szerepet játszik a végintézkedések számának a növekedésében az is, hogy az emberek egyre bonyolultabb családi viszonyok között élnek. (pl. élettársi kapcsolatok, házasságon kívül született gyerekek stb.)

A közjegyzőnél készített végrendelkezésnek több előnye is van: egyrészt nem veszhet el és nem semmisíthető meg, mert bekerül a VONY-ba, másrészt kiküszöbölhetőek azok a tartalmi és formai hiányosságok, amelyek alapján a bíróságon meg lehet támadni a dokumentumot.

.