Húshagyókedd, hamvazószerda és torkos csütörtök 2020-ban - Hogy is van ez?

alon.hu

2020.02.25. 19:47

Részletes leírást adunk a közelgő ünnepekről, hogy ön mindenben képben legyen.

A farsangi időszak 

A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tart, ami idén február 26-ra esik.

Az ősi tavaszváró ünnephez sok néphagyomány kapcsolódik. Főként a farsang utolsó három napja az, amit leginkább kihasználtak a szórakozásra. Ebben az időszakban a bálok mellett külön mulatságokat tartottak a gyerekeknek. A fiataloknál pedig az ismerkedés időszaka is volt.

A lakodalmakat is főként ilyenkor tartották. Ahol pedig nem volt igazi esküvő, ott "állakodalmat" rendeztek, ami ma már inkább idegenforgalmi látványosság.

A farsang és a tavaszvárás

A farsang minden évben mozgó dátum, mely évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, a jelmezes felvonulások időszaka.

A farsang vízkereszttől (január 6-tól) a - húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart, melynek legkésőbbi időpontja március 10. lehet. A farsang hosszúsága így húsvétvasárnaptól függ. Húsvétvasárnap az idén április 12-e.

Húshagyókedd, a böjti étkezés kezdete - 2020. február 25. kedd

A farsang, a tavaszvárás ősi örömünnepe. A farsang német eredetű szó, mely elnevezés a 15. században tűnt fel. A farsangi szokások hazánkban a középkorban honosodtak meg. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. A farsang utolsó napjai a "farsang farka", mely farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap. Sok helyen ekkor rendeznek karnevált, mint például a riói vagy a velencei karnevált. Magyarországon pedig a farsang egyik nevezetes eseményét, a mohácsi busójárást. A 2020-as mohácsi busójárást február 20-25 között tartják.

A farsang utolsó napját jelölő húshagyó elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti. 

Hamvazószerda – 2020. február 26. szerda

Húshagyó keddet a hamvazószerda követi. Hamvazószerda 2020-ban február 26-ra esik. Minden évben mozgó dátum ez is, a legkésőbbi időpontja március 10-re eshet. Mindig az aktuális év húsvétvasárnapjától függ. Ettől a naptól kell visszaszámítani - a vasárnapok kivételével  - a negyven napot, s így állapítható meg a nagyböjt időszakának kezdete, a hamvazószerda.

Torkos csütörtök – 2020. február 27. csütörtök

A hamvazószerdát követő napon (az egynapos böjt után) a böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák. Ennek a napnak zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök is az elnevezése.

Húsvét

Az idén húsvétvasárnap április 12., húsvéthétfő pedig április 13.

A tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. A tavaszi napéjegyenlőség: 2020. március 20., majd az ezt követően az első holdtölte április 8. szerdát követő első vasárnap április 12.

.