Itt az emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontja

alon.hu

2020.04.17. 18:57

Amit az idei írásbeli érettségikről tudni kell.

2020. május 4-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom valamint magyar, mint idegen nyelvi érettségivel kezdődnek a tavaszi írásbelik.
Kedden a matematika, szerdán a történelmi, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbeli vizsgákat tartják.

A vizsgák a nagyobb tárgyakból (magyar, matematika, történelem, angol, német) nem reggel nyolckor, hanem kilenckor kezdődnek majd, ezzel szeretnék elkerülni, hogy a diákok egy időben utazzanak a munkába érkezőkkel. 

Az írásbeli érettségin egy tanteremben legfeljebb tízen lehetnek majd, de az a szám lehet nyolc-kilenc is, és legalább másfél méteres távolságot kell tartani, ami lehet 2-2,5 méter is, a terem adottságaitól függően.

Minden épületben kötelező fertőtlenítés lesz, és igény esetén a diákoknak, a pedagógusoknak maszkot biztosítanak, de a viselését nem teszik kötelezővé.

Az írásbeli vizsgák utolsó napja 2020. május 21.

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai: 

Emelt szintű Középszintű Időpont  
írásbeli érettségi
érettségi v. írásbeli vizsga
magyar nyelv magyar nyelv 2020. 9.00
és irodalom és irodalom, május 4.,
  magyar mint  
  idegen nyelv  
matematika matematika 2020. 9.00
május 5.,
 
történelem történelem 2020. 9.00
május 6.,
 
angol nyelv angol nyelv 2020. 9.00
május 7.,
 
német nyelv német nyelv 2020. 9.00
május 8.,
 
nemzetiségi nemzetiségi 2020. 8.00
nyelv és ny.és irod., május 11.,
irodalom filozófia  
francia nyelv francia nyelv

2020.

május 11.

14.00
kémia kémia 2020. 8.00
május 12.,
 
földrajz földrajz 2020. 14.00
május 12.,
 
biológia biológia 2020. 8.00
május 13.,
 
társ. ism. mozgó-
képkult. és
médiaism.
2020. 14.00
május 13.,
 
ágazati
szakmai vizsgat.,
ágazaton belüli
spec.
szakmai vizsgat.
ágazati
szakmai
vizsgat.,
ágazaton
belüli spec.
szakmai v.
2020.
május 14.,
8.00
informatika 2020. 8.00
május 15.,
ének-zene; ének-zene; 2020. 14.00
belügyi művészettört., május 15.,
r. ism. belügyi r. ism.  
informatika dráma 2020. 8.00
május 18.,
 
latin nyelv; latin nyelv; 2020. 14.00
héber nyelv héber nyelv május 18.,
fizika fizika 2020. 8.00
május 19.,
 
vizuális
kultúra
vizuális
kultúra
2020. 14.00
május 19.,
 
orosz nyelv,
egyéb más
vizsganapon
nem szereplő
nyelvek
orosz nyelv,
egyéb más
vizsganapon
nem szereplő
nyelvek
2020. 8.00
május 20.,
 
gazd. ism,
katonai
alapismeretek
katonai alapism.,
term. tud.,
pszichológia
2020. 14.00
május 20.,
 
spanyol nyelv spanyol nyelv 2020. 8.00
    május 21.,
    2020., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv május 21.,

 

Szóbelit csak öt tantárgy esetében tartanak, ezek: célnyelvi civilizáció, bibliaismeret, judaisztika, népművészet és hittan.
Speciális szabályok születnek a testnevelés esetében
, mivel annak az írásbeli lebonyolítása szintén nem lehetséges.
Szóbeli vizsgát tehetnek azok is, akiknek felmentésük van az írásbeli alól.

.