Augusztus 20-a hivatalos állami ünnep - Mit ünneplünk augusztus 20-án?

kormany.hu

2023.08.20. 00:47

Mióta ünnep augusztus 20-a?

Magyarország első királya, I. (Szent) István uralkodása (1000-1038) a teljes magyar történelem egyik fő sarokpontja.

Egészen a huszadik századi kataklizmákig, a Trianoni békediktátumig Szent István uralkodása hozta a legjelentősebb változást a magyar nép életében.

Emlékezetünk talán csak Hunyadi Mátyás királyságát, és a mohácsi csatavesztést őrizte meg hasonló súllyal. 

Szent István a magyarok számára a nehezen, áldozatok árán megteremtett egység szimbóluma. A végső letelepedés, a meggyökeresedés és a jövő építésének jelképe. A király áldozatra kényszerítette az országot, véráldozatra az új hit, a kereszténység meghonosítása és elterjesztése érdekében.

Abban az időben a nép jövőjének zálogát a frissen felvett – általa is gyakorolt – vallás megerősítése jelentette, mely folyamat beváltotta Szent István reményeit. Az átmeneti periódus hosszú ideig tartott, fájdalmas volt.

Több száz év telt el, mire Magyarország teljes egésze kereszténnyé vált.     

István apja, Géza fejedelem idejében indult el a nyugati kereszténység terjesztése, annak ellenére, hogy egyes törzsfők már a keleti, bizánci rítus szerint gyakorolták a hitet.  István első, eredeti neve Vajk volt, de királyként már nemcsak politikai okokból, hanem belső meggyőződéséből folytatta apja megkezdett, stratégiai munkáját. Megkoronázására 1000 karácsonyán vagy 1001 első napján került sor, miután hívei koronát kértek részére a római pápától. 

István király legfontosabb intézkedései közé tartozik a tíz első egyházmegye megalapítása – a keresztény Magyarország alapjainak letétele –, melyekből kettő, az esztergomi és a kalocsai érseki székhely lett.

A hazai egyházszervezet kialakításához évtizedek kellettek, mindez párhuzamosan zajlott a központi királyi hatalom megerősítésével.

István sorra győzte le és hódoltatta meg a régi, törzsi rend híveit, legnagyobb ellenfelét, apja testvérét, a dunántúli Koppányt még királlyá koronázása előtt, bajor támogatói segítségével győzte le. Uralmának kiterjesztése és a törzsfők meghódoltatása egészen 1028-ig eltartott. Sorra győzte le az erdélyi Gyula, a bolgár Keán, Aba Sámuel, a békési Vata, és Ajtony vezér seregeit. 

A kiépült erős központi, királyi hatalom Szent István öröksége, mely az egész Árpád-kor uralkodói mintájaként szolgált. Emlékezetének szakrális méltóságát szentté avatása adta meg, melyre 1083-ban került sor I. (Szent) László uralkodása idején, királyi közbenjárásra. 

Még nincs vége! A cikk folytatódik a következő oldalon.
.