Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi

MTI

2024.05.06. 10:37

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1146 helyszínen 73 472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó tesz érettségit.

Megkezdődött hétfő reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsga, utóbbiból csak középszintű vizsga tehető - közölte az Oktatási Hivatal (OH) délelőtt az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 1146 helyszínen 73 472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó tesz érettségit, amely 9 órakor kezdődött.

Azt írták, a magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre.

Az I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. Az irodalmi feladatlap a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot méri. A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti.

Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez - a vizsgázó választása szerint - lehet egy mű értelmezése vagy témakifejtő esszé. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 500-800 szó.

A közlemény szerint a magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, továbbá középszinten a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemény (9-12. évf.) A tartalomra, a helyesírásra és az írásképre összesen 100 pont szerezhető mindkét szinten - ismertette a hivatal.

Tudatták azt is, hogy a magyar mint idegen nyelvből középszinten 90 helyszínen 243 vizsgázó tesz érettségit. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

.