Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatnak a Polgármesteri Hivatalban

2014.07.03. 12:18

A szombathelyi Közgyűlés 2013 decemberében döntött arról, hogy támogatja a megváltozott munkaképességű személyek  foglalkoztatását a Polgármesteri Hivatalban, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személyek visszavezetése a nyílt munkaerőpiacra. 

A Polgármesteri Hivatal, mint munkáltató vállalta, hogy a korábban már foglalkoztatottakon túl 2014-ben még további megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaz. 

A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű emberek sikeres foglalkozási rehabilitációját.  

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához a Polgármesteri Hivatal európai uniós forrásból 100 százalékos bérköltség-támogatást vesz igénybe. A támogatás határozott időre, de legfeljebb 2015. április 30-ig szól.  

A Közgyűlés 2014-ben elfogadta, hogy összesen tíz megváltozott munkaképességű személy foglalkoztassanak a Polgármesteri Hivatalban. 

A dolgozók júniusban álltak munkába, kilencen 4, egyikük pedig 8 órás munkaidőben, s a következő feladatokat látják el: adminisztrátor, postázási feladatok, rendezvényszervezés, takarító, kézbesítő, irattáros, valamint adatrögzítő és adatkezelő.  

A támogatás megszűnése után a Polgármesteri Hivatalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem terheli, de megüresedő álláshely vagy tartósan távol lévő személy helyettesítése céljából lehetőség van a dolgozók továbbfoglalkoztatására.

.