"A SEK nem szűnt meg, csak átalakul"

2015.04.01. 11:18

Dinnyés Álmos NYME-kancellár reagált a szocialisták napokban megtartott sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Március 24-én sajtótájékoztatót tartott Nemény András és Czeglédy Csaba a Savaria Egyetemi Központ előtt.

A két politikus ezen egyebek mellett arról beszélt, hogy

  • a SEK már csak „üzemeltetési egység”
  • a kancellár vállalati szemlélettel, különösebb felsőoktatási tudás nélkül látja el a feladatát
  • a SEK-nek szánt pénzeket elnyelte a soproni központ, például a mérnökképzés elindítására adott négyszázmillió forintotból háromszázmillió Sopronba, százmillió Zalaegerszegre vándorolt
  • Sopronban jutalmakat osztogattak, Szombathelyen jelentős elvonások történtek az utóbbi években
  • eltűntek egyes, a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésekor még meglévő szombathelyi vagyonelemek

A sajtótájékoztatóra reagálva Dinnyés Álmos kancellár közleményt juttatott el lapunknak. Ebben a fenti kijelentésekre is válaszokat ad.

A Savaria Egyetemi Központ nem szűnt meg, hanem átalakul

A változtatások a "hatékony intézményirányítás és új üzleti modellek kialakítása" érdekében történnek

2015 elején a struktúraátalakítási alapból elnyert 400 millió forint a szombathelyi Természettudományi és Műszaki Karra került

Az alábbiakban változatlanul közöljük a Dinnyés Álmos által küldött közleményt.

A Nyugat-magyarországi Egyetem megújulása biztosítja a szombathelyi gépészmérnökképzést

Az Egyetem működése, gazdálkodása átlátható, a támogatások ott és oly módon kerülnek felhasználásra, amelyre azokat a kormányzat biztosította

A felsőoktatási intézményhálózat racionalizálása annak térszerkezetéhez igazodó, hierarchikus, a minőségjavulás irányába ható, versenyhelyzetet teremtő intézményrendszer kialakításával megy végbe. Ehhez nélkülözhetetlen az intézmények közötti telephely és portfólió szerinti racionalizálás és optimalizálás. Régiónkban az erős ipari jelenlét tudásszolgáltató és tudásalkalmazó felsőoktatási funkcióval párosul, ahol kiemelten építünk a meglévő tapasztalatokra és kapcsolatokra. Ebben a sokoldalú és sokféle érdeket érintő folyamatban valamennyi résztvevő megfontoltságára, korrektségére és építő javaslataira van szükség.

A megújulás alapja a hatékony intézményirányítás és új üzleti modellek kialakítása, amelyekben az értéktermelő és támogató üzleti folyamatok újratervezése, a fenntartó és a felhasználók érdekeinek közvetlen megjelenítése, az intézményi felelősség egyértelműsítése, és ezzel egyidejűleg a vállalkozási szabadság növelése a cél. A magas szintű értékteremtés folyamatában a személyes elköteleződés és felelősségvállalás nélkül az egyes intézmények nem lesznek képesek a kívánt módon hozzájárulni az eredményességhez.

A helyi gazdasági és politikai élet szereplői és a kormányzat által kiemelt figyelmet kap a szombathelyi gépészmérnök képzés elindítása, amelyre a kormányzat az Egyetemen keresztül 1,5 mrd Ft értékű laborfejlesztést valósít meg. A gépészmérnök képzés támogatására a kormányzat célzottan 2014-ben 100 mFt-ot, 2015-ben 120 mFt-ot már biztosított az Egyetem költségvetésében, a fennmaradó összeg pályázati forrásokból és speciális támogatásokból származik.

Az erre a célra érkező pénzek a könyvelésben elkülönítetten jelennek meg, a felhasználásuk átlátható és ellenőrizhető. Ebben a rendszerben kizárt annak a lehetősége, hogy a szombathelyi gépészmérnökképzés támogatása más célra, más karon kerüljön felhasználásra. Így a 2015. elején a struktúraátalakítási alapból elnyert 400 mFt a szombathelyi TTMK témaszámán kerül jóváírásra teljes egészében. Lehetetlen olyan eset, hogy ebből 300 mFt valamelyik soproni karnál és 100 mFt a zalaegerszegi kihelyezett képzésen hasznosuljon.

A régió érdeke, hogy 2015. szeptemberben magas színvonalú duális gépészmérnök képzés elindulhasson. Biztosítjuk azokat a leendő hallgatókat, akik április végén véglegesítik a jelentkezésüket, jó döntést hoztak, hoznak azzal, hogy a NymE képzéseire jelentkeznek.

Az egyetem szervezetfejlesztése kapcsán megjelent információkkal kapcsolatban az alábbiakat jelezzük.

A szervezeti változtatások az intézmények gazdasági racionalizálása érdekében haladnak. Az átalakítási folyamat célja a minőségi oktatás és a versenyképes képzés megvalósítása, amely építeni kíván arra a tudásra, amely ezeken a területeken értékteremtő erő. Ugyanakkor lehetőséget kíván nyújtani a nemzetközi színvonalhoz igazodó új képzési struktúrák megvalósítására.

A racionalizálás számos változtatás lehetőségét tartalmazza, amelynek megvalósítása során hagyományos és megszokott formák, kapcsolatok, érdekek egyeztetése van folyamatban. Érzelmek, hangulatok, rövid távú érdekek nem befolyásolhatják ezt a munkát, hiszen az eredményesség nem egy-egy intézmény, hanem a régió és az ország érdekeit kell, hogy szem előtt tartsa. A Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) élen halad abban a folyamatban, amely a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. kormányzati stratégia alapján a felsőoktatás megújítását tűzte ki célul. Ez a munka minden oktató, kutató és az ő munkájukat segítő valamennyi munkatárs együttműködését igényli. Csakis ilyen módon lehet a tervezett új struktúrában valamennyi szervezeti egységnek a hazai és a nemzetközi környezetben sikereket elérnie.

A NymE Savaria Egyetemi Központ (SEK) nem szűnt meg, hanem átalakul: a felsőoktatási törvénynek megfelelő módon a karokat támogató nem oktató-kutató funkciók kerülnek ide. A SEK mintájára jött létre három másik egyetemi központ: Arrabona (Győr,) Ad Flexum (Mosonmagyaróvár), Scarbantia (Sopron). A felügyeleti szervek (KEHI, ÁSZ) által korábban kifogásolt – időközben megszűnt – jogszabály alapján működő SEK jogállása rendezésre kerül.

Az Egyetem átalakulásának eredményeképp a működést összehangolt, és a helyi specialitásokat is figyelembe vevő szervezetek jönnek létre. Országosan is egyedülálló módon önálló szervezet foglalkozik a K+F és a képzési szolgáltatások értékesítésével: az Ügyfélszolgálati és Tudásmenedzsment Központ (ÜTK). Az ÜTK feladata a felsőoktatási stratégia megvalósításában kiemelt feladatként megfogalmazott kapcsolatépítés az iparral, élő kapcsolat kialakítása, a valós képzési igények felmérése, a gyakorlatorientált oktatás feltételrendszerének biztosítása.

A szervezeti módosítások során célunk, hogy a Nyugat-Magyarország régióban minőségi felsőoktatás valósuljon meg. Ehhez összehangolt munkára, a karok és a kollégák közötti jó együttműködésre van szükség, amelyek alapvető feltételei, hogy az újabb milliárdos kutatási pályázatokban eredményeket érjenek el.

Az egyetemi átalakulások célja a megbízható, gyakorlat irányában orientált, magas színvonalú képzés megvalósítása: a most jelentkezők számára ezek a feltételek biztosítottak. A változások iránya a minőségi szempontok előtérbe kerülésével a hallgatók számára a korábbinál magasabb értékű tudást, nemzetközileg konvertibilis diplomát jelentenek majd.

Sopron, 2015. március 27.

 

.