Lehet-e falerakónak használni a kertet?

2014.07.15. 20:46

Tavasztól őszig újabban egyre több tűzifa gyűlik a szombathelyi hátsó kertekben. Nem veszélyes ez?

Több jelzést kaptunk az utóbbi hetekben, amelyek szerint néhány szombathelyi utcában is megfigyelhető jelenség: egyes házakhoz tartozó kertek nyár közepére, végére úgy festenek, mintha fatelepként szolgálnának. 

Ennek oka, hogy a drága gázfűtést a lakók igyekeznek kiváltani azzal, hogy télen a meleg hónapokban összegyűjtött tűzifával fűtenek.

Ez több problémát is felvet. A legfontosabb talán az, hogy a nagy mennyiségű fa nem veszélyezteti-e a szomszédok, illetve a környéken élők biztonságát?

Különös tekintettel arra, hogy a józan ész azt súgja, mindebből könnyen lehet egy komolyabb tűzeset.

Lehet-e falerakónak használni a kertet?

(Fotónk illusztráció)

Megkérdeztük a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, Balogh Nikoletta szóvivő válaszolt a kérdéseinkre.

Kiderült: a szilárd éghető anyagok – ide tartoznak a farakások is – szabadtéri tárolására vonatkozó előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Ez kitér a farakatok méretére, illetve az egymástól, valamint az épületektől, kerítéstől való távolságára is.

A szabályzat értelmében a fatároló a C tűzveszélyességi osztályba tartozik. Azaz: szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 fok.

Fatárolóból legfeljebb 1500 négyzetméter alapterületű egységeket lehet kialakítani. 

Egy-egy gömbfa-, illetve tűzifarakat 6 méter széles, 20 méter hosszú és 4 méter magas lehet. Az egyes rakatok közötti távolságnak legalább 4 méternek kell lenni.

Az épülettől a rakatot legkevesebb 8, a kerítéstől 1 méterre kell elhelyezni.

A rakatok összesített alapterülete nem lehet több, mint 1500 négyzetméter – ekkora területen körülbelül 12 maximális méretű rakat kaphat helyet.

A szabályozás arra is kitér, hogy éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani azt a területet, ahol a fát tárolják. 


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 20. mellékletének 1. és 2. táblázata a hivatkozott szabályozás.

20. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez

A tárolási egységekből kialakított tűzszakaszok területei és a közöttük

1. táblázat

A tárolási egységekből kialakított tűzszakaszok területei és a közöttük tartandó tűztávolságok meghatározása

 

A

B

C

D

E

1

A tűzszakasz

A tűzszakaszok egymás közötti tűztávolságai (m), ha a szomszédos tűzszakasz tűzveszélyességi osztálya

2

Tűzveszé-

lyességi

osztálya

Alap-

területe,

 m2

„C”

„D”

„E”

3

„C”

1 500

16

14

12

4

„D”

2 000

14

12

10

5

„E”

10 000

12

10

6

2. táblázat

Szilárd éghető anyagok tárolása szabadban

 

 

A

B

C

D

E

 

1

A tárolt anyag megnevezése

A tárolási egység méretei (m) (szélesség x hosszúság x magasság)

Az építmény tűzállósági fokozata

 

2

I-II.

III.

IV-V.

 

3

Az építménytől való távolság méterben1

 

4

Éghető "C"-"D" alapanyag félkész és készáru2

10x10x5

20

30

40

 

5

Papír, rongy, éghető hulladék2 háztartási hulladékgyűjtő kivételével

6x20x8

12

14

16

 

6

Faforgács, fűrészpor2

4x20x2

12

14

16

 

7

Gömbfa és tűzifa2

6x20x4

8

10

12

 

8

Fűrészáru, fa-, műanyag láda (göngyöleg)

6x20x8

10

12

16

 

9

Szalma és szálas takarmány3

10x30x8

20

30

40

 

10

Öngyulladásra hajlamos szén (barna tőzeg)4

40x10x2

4

6

8

 

11

Kazánházi salak

-

15

20

25

 

12

Feketeszén, koksz és zsákos műtrágya az ammónium- nitrát kivételével

-

2

4

6

                 

1 Egyes távolsági értékek legfeljebb 10 méterig térfogatarányosan csökkenthetők akkor, ha a tárolási egységek össztérfogata kisebb a táblázati méretből adódó térfogatnál.

2 A távolság mértéke a tárolt éghető anyag magassági méretéig csökkenthető, ha az építmény tárolási egység felőli homlokzatát nyílásnélküli tűzfalként, tetőfödémek tartó- és térelhatároló szerkezetét, továbbá fedélhéjalását nem éghető anyagból alakították ki.

3 A távolság éghető anyagú, illetőleg éghető tetőhéjazatú épülettől 15 méterre, a szomszédos telek egyéb építményétől 8 méterre, saját tulajdonú egyéb építménytől 4 méterre csökkenthető, ha csak 3 méternél nem magasabb és 45 m3-nél nem nagyobb össztérfogatban helyeznek el szalmát, vagy szálas takarmányt. Szérűn és rostnövénytárolón, valamint mezőn (határban) a kazlak mérete 10x50x8 méter lehet.

4 Erőműi felhasználás esetén a tárolási egység méreteit - a tűzvédelmi hatóság - a technológia függvényében ettől eltérően is megállapíthatja.

.