Hirdetés

Így alakult át a Vas megyei kormányhivatal

2015.04.08. 20:45

Mire éppen megtanulnánk és megszoknánk, addigra gyorsan átszervezik.

Hirdetés

"Megváltozott, átláthatóbb hivatali szerkezetben folytatják munkájukat a kormányhivatalok 2015. április 1-től" – közölte lapunkkal a Vas Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetje.

Az átalakítás kiterjed a kormányhivatali szervezet egészére, így a kormányhivatalok korábbi törzshivatalaira, a szakigazgatási szervekre és a járási hivatalokra is.

„Célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése, az eddig ágazatonként elkülönülő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervek, valamint a funkcionális feladatokat ellátó szervezeti főosztályok összefogott, ellenőrzött, eredményes és költségtakarékos területi működtetése. A szervezeti átalakítás a kormányhivatalok önálló feladat-és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeire, a járási hivatalokra is a fenti szempontok alapján terjed ki” – olvasható a ma kiadott sajtóközleményben.

Az átalakulással folytatódik a 2011-ben megkezdett integráció, az alábbiak szerint:      

A külső integráció során a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok kerülnek a kormányhivatalokba, továbbá új hatáskörök, mint a Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos eljárások. A reform már működő eleme, hogy márciustól az önkormányzatok helyett a járási hivatalok állapítják meg, és folyósítják az aktív korúak szociális ellátásait.

Az írják, hogy „ a kormány területi feladatai ellátása hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében szükséges a kormányhivatalok belső integrációja is”.

Ennek értelmében megszűnik a kormányhivatalok törzshivatalra és szakigazgatási szervekre történő felosztása: a vezetői szintek számának csökkentésével, a szorosabb szakmai együttműködés érdekében az önálló törzshivatali szervezeti egységek és szakigazgatási szervek integrált funkcionális és szakmai szervezeti egységekbe - főosztályokba - olvadnak össze.

„Mindezzel biztosítható a kormányhivatalok részéről az egységes feladatellátás, a gyorsabb döntéshozatal és az olcsóbb működés” – olvasható az indoklásban. 

Így alakult át a Vas megyei kormányhivatal             

A Vas Megyei Kormányhivatal eddig hét önálló főosztállyal és tizenhat szakigazgatási szervvel működött, az átszervezéssel ez tizenkettő főosztállyá alakul.                        

A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységek tekintetében. 2015. április 1-től a kormányhivatal valamelyik szervezeti egysége előtt lévő olyan ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el.

Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket.

2015. április 1-től a Vas Megyei Kormányhivatal a következő főosztályi szervezetben látja el feladatait:

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály; Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály; Népegészségügyi Főosztály; Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály; Foglalkoztatási Főosztály; Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály; Földhivatali Főosztály; Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály; Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály; Jogi és Koordinációs Főosztály.

Az átalakítások eredményeképpen a Vas Megyei Kormányhivatal hét járási hivatala (Celldömölki, Körmendi, Kőszegi, Sárvári, Szentgotthárdi, Szombathelyi és Vasvári Járási Hivatal) osztályok útján látja el ügyfélszolgálati, járási védelmi igazgatási, járási hatósági és oktatási, szociális és gyámügyi, élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi, építésügyi, foglalkoztatási és közfoglalkoztatási, földhivatali, valamint népegészségügyi feladatait.