Az Ecostat szociális és bizalmi válságot jósol a következő években Magyarországon

2010.01.17. 08:16

Társadalmi, szociális és bizalmi válsággal is szembe kell nézni az új évtizedben Magyarországon, amelyből kiutat az Ecostat szerint a gazdaság magas anyag- és energiaigényének csökkentésén alapuló stratégia jelenthet.

A kutatóintézet Mikroszkóp című kiadványában kifejti: a növekvő eladósodottság megnehezíti a kedvezőtlen hatások mérséklését. A fejlettebb országok anticiklikus költségvetési gyakorlatának alkalmazására a költségvetési kiigazítás kényszere miatt nincs lehetőség. Így a többszörösen is hátrányos helyzetben levő magyar gazdaságra egyedi terápiát kell kidolgozni az Ecostat szerint.

A kutatók hozzáteszik: többlet pénzügyi forrás hiányában ehhez a magyar gazdaság történelmileg öröklött lemaradásából kellene erényt kovácsolni: rövid idő alatt, és viszonylag kis ráfordítással csökkenteni kellene a gazdaság magas anyag- es energiaigényességét. Az elért megtakarítások révén pedig fokozatosan javítható a foglalkoztatás színvonala, és stagnáló, vagy akár csökkenő értékesítési volumen mellett is új növekedési pályára lehetne állítani a gazdaságot. Az így megalapozott növekedést azután a kutatás-fejlesztés oldaláról megnyíló lendület erősíthetné - vélik.

A megújítható növekedés stratégiájának a kidolgozása széleskörű társadalmi összefogással és a különféle szakmai szervezetek intenzív közreműködésével végezhető el - mutatnak rá. Az így született alternatívák birtokában kell összeállítani egy, a lehetőségekkel összhangban lévő nemzeti anyag- és energiatakarékossági programot, amelyen belül előnyben kell részesíteni a lehető leggyorsabban megtérülő változatokat.

Az anyag- es energiatakarékossági programok az EU kiemelten támogatott programjának is részét képezhetnék - hívják fel a figyelmet. Így a ráfordítások mérséklése révén 2-3 év alatt, akár az éves bruttó hazai termék 4 százalékát is elérő jövedelemtöbbletre lehetne szert tenni, stagnáló, vagy kissé csökkenő értékesítési volumenek mellett is.

A foglalkoztatás növelése nagy szervezési munkát, javuló képzési színvonalat és jelentős erőforrástöbbletet igényel. Olyan speciális helyzetekre megoldást kínáló módszereket kell kidolgozni, amelyek a piaci hatások figyelembevételén túl, megfelelő állami (társadalmi) támogatással és speciális (nonprofit intézményi gazdálkodási) szabályok alkalmazásával elősegítik a különféle társadalmi csoportok foglalkoztatásának fokozatos javítását.
A stratégia fokozatos megvalósításához legalább egy évtizedes építőmunkára lehet szükség úgy, hogy közben az egyensúly társadalmi áldozatok árán elért eredményeit sem szabad veszélyeztetni.

Ehhez szigorúan meg kell őrizni az utóbbi 2-3 év stabilizációs programjainak legfőbb eredményeit, köztük a magyar gazdaság fokról-fokra visszaszerzett nemzetközi hitelképességét és a forint stabilitását is - hangsúlyozzák.

Ilyen felfogásban a megújuló növekedés Ecostat által kidolgozott koncepciója több és kisebb-nagyobb időbeli csúszással elindított, egymásra épülő átfedéseket is tartalmazó nemzeti stratégiává érlelhető. A program megvalósításának egyik fontos feltétele, hogy amikorra beindul a világpiaci élénkülés, a magyar gazdaság már lendületben legyen, és fenntartható, bővülő pályán növekedjen.

A hatásvizsgálatokra alapozott stratégiával és megvalósítási programmal a magyar gazdaság még akkor is ráállhat a legjobb eredményekkel kecsegtető növekedési pályára, ha ennek során számos strukturális feszültséget kell is felszámolnia. A gazdaság ismételt lendületbe hozásához a rendszerváltozás nyertesei részéről az eddigieknél nagyobb empátiára és a veszteseket segítő anyagi áldozatot is felvállaló szolidaritásra, türelemre lesz szükség - hívják fel a figyelmet.

A közelmúlt gazdasági, társadalmi és politikai eseményeit látva egyértelmű hogy a nagyléptékű történelmi feladat megvalósításához nem csupán gazdaságfejlesztési programokra, hanem közmegegyezéssel létrehozott társadalmi szerződésekre és döntésekre lesz szükség az Ecostat szerint.

.