Hirdetés

Ők kaptak 2016-ban pedagógusnapi kitüntetést Szombathelyen

2016.06.03. 18:06

Részletes lista indoklásokkal.

Hirdetés

Az ünnepséget pénteken rendezték meg a sportházban.

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díjat kaptak:

 • Péntek Ottóné, a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda dajkája
 • Varga Árpádné, a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodatitkára
 • Palkóné Karakó Judit Emese, a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda dajkája
 • Szijártó Imre, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma karbantartója 
 • Kovács Tibor, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ karbantartója

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

 • Kálmán Ferencné, a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda óvodapedagógusa
 • Bocsi Tiborné, a Szombathelyi Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa
 • Kovács Gáborné, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa
 • Kovács Klára, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanára
 • Cseriné Kiss Judit, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
 • Bokor Róbert, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Szakképző Iskolájának általános és közismereti igazgató helyettese
 • Szijjártó László, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolája tanára
 • Vargáné Pulay Andrea, a Szombathelyi Szolgáltatási szakképzési Centrum Oladi Szakképző Iskolájának tanára, szakmai munkaközösség-vezető

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

 • Joó Lajosné, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda óvodavezető helyettese
 • Somogyiné Németh Zsuzsanna, a Szombathelyi Barátság Óvoda óvodapedagógusa
 • Horváthné Kapiller Izabella, az Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ csoportvezető gyógypedagógiai tanára
 • Zielbauerné Szabó Zsuzsanna, a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóhelyettese
 • Koncz Tiborné, a Szombathelyi Váci Mihály Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szaktanára, osztályfőnök, munkaközösség vezető
 • Szakály Szilvia, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanára
 • Bognár László, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető helyettese
 • Fehér Levente, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző iskolája és Kollégiuma nevelőtanára, ifjúságvédelmi felelős

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

Szombathely Oktatásügyéért-díjat kapott:

Mándl Józsefné, a Gothard Jenő Általános Iskola igazgatója

1979-ben szerzett tanítói diplomát a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Pedagógiai pályafutását a táplánszentkereszti általános iskolában kezdte napközis nevelőként, majd tanítóként dolgozott. 1996-tól az iskola igazgatóhelyetteseként, 2001-től pedig az intézmény igazgatójaként végezte munkáját. 2011-ben sikeresen pályázott a Szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskola vezetői posztjára, és az elmúlt 5 évben irányította az intézményt.

Mándl Józsefné pedagógiai munkáját és vezetői tevékenységét az igényesség, következetesség, empátia, emberszeretet és mindenekelőtt a korrektség jellemezte. Magas színvonalú vezetői és szakmai felkészültsége, jó szervező és kiváló kapcsolatteremtő képessége hozzájárult ahhoz, hogy az általa vezetett intézmény jelentős eredményeket érjen el. Vezetői tevékenysége során az iskola több sikeres pályázatot bonyolított be, új korszerű könyvtárat hozott létre, az intézményi infrastruktúra fejlesztéséhez is jelentősen hozzájárult. Harmadszorra is elnyerték az ÖKO-iskola címet, valamint szakmai programjukkal sikeresen csatlakoztak az UNESCO Társult Iskolák közé.

Sokrétű tehetséggondozó programjuknak köszönhetően egyre több tanulójuk kapott elismerést neves tanulmányi versenyeken, pl. 2016-ban elnyerték a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei legeredményesebb iskolája címet.

Munkáját a pedagógusi hivatás iránti elkötelezettség jellemezte. Együttműködése példaértékű vezetőtársaival, kollégáival és a szülőkkel egyaránt.

A tanév végével történő nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszön el tőle az iskola diák és pedagógus közössége.

Hodvogner Csaba Károly, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

1987 óta dolgozik a Herman Ottó Szakképző Iskolában. Matematika-testnevelés szakos szaktanárként kezdte pályáját, mellette 3 vadász osztályt kísért végig osztályfőnökként. 2000-től kezdve 11 éven keresztül oktatási igazgatóhelyettesként és kollégiumvezetőként szervezte az iskola és kollégium működését. 2011-től az intézmény igazgatója. Intézményvezetőként folytatta elődei munkásságát, őrizte a hagyományokat, ugyanakkor innovatív szemléletű vezetőként készen állt az újítások bevezetésére is.

Igazgatói évei alatt jubilált az iskola, a fennállásának 50. évfordulójára szervezett programsorozat a nevéhez fűződik. A Savaria Floriadae Fiatal virágkötők versenye 25 éves évfordulójával egy időben elindította a Savaria Parcum, Fiatal Kert- és Parképítők Versenyét. Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából az intézmény udvarán szobor elhelyezésével állítottak emléket névadójuknak.

Kooperatív vezetőként mindig szem előtt tartotta a diákok és a kollégák véleményét, bármely időpontban fordulhatnak hozzá problémáikkal. A konfliktusokat empatikusan kezeli, akár diákról, akár tanárról van szó.

Hodvogner Csaba menedzsmentszemlélettel vezeti az intézményt, ismeri erősségeit és fejlesztésre szoruló területeit. Vallja, hogy csak kitartó munkával lehet eredményt elérni, s személyes példájával igyekszik motiválni munkatársait.

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként kitüntetésre történő felterjesztését egyöntetűen támogatta az intézmény pedagógus, diák és szülői közössége.

Kovács Rezsőné, az Oladi Általános Iskola igazgatóhelyettese

Pedagógus pályáját 40 évvel ezelőtt, az egyházasrádóci Általános Iskolában kezdte, de dolgozott Olaszfán, Horvátzsidányban, Gyöngyösfaluban. 1988-ban napközis nevelőként került az Oladi Általános Iskolába, ahol azonnal kitűnt szervező készségével, gyermekcentrikus szemléletével. 1994-től a mai napig igazgatóhelyettesi feladatot lát el. Az intézményben sokoldalú tevékenységet folytat, számos területen alkotott maradandót. Munkája során a napközi valóban otthon lett sok tanuló számára.

Sokoldalú egyéniség a szó igazi értelmében. Osztályfőnökként kapcsolata a szülőkkel, diákokkal példaértékű volt, remek közösséget tudott teremteni. Matematika - rajz szakos szaktanárként magas szintű nevelő-oktató munkát végez, különösen nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre, felzárkóztatásra. Időt, fáradtságot nem kímélve foglalkozik tanítványaival, mindig szem előtt tartja a gyermekek harmonikus fejlődését. Meghatározó szerepe volt, illetve van az iskola arculatának folyamatos alakításában, a környezet szépítésében, esztétikus kialakításában. A diákönkormányzat vezetőjeként több hagyományos versenyt is teremtett, amelyek a mai napig színesítik az intézmény életét.

Intézményvezető-helyettesként kezdetben az alsó tagozat és a napközi otthon szakmai munkáját irányította, később egyedül látta el a helyettesi feladatokat. Szakmai igényességéhez határtalan munkabírás társul. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a közoktatással kapcsolatos folyamatokról, változásokról. Innovatív személyiség, aki folyamatosan fejleszti pedagógusi kompetenciáit, szakmai tapasztalataival, javaslataival, ötleteivel segíti kollégái munkáját.

Kovács Rezsőné lelkiismeretes, kitartó, precíz, segítőkész jó kolléga, jó vezetőtárs. 40 éves kimagasló pedagógiai, vezetői munkájának méltó elismerése a mai napon átadott kitüntetés.

Kondics Judit, a Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda óvodavezetője

1985-ben kezdte pedagógusi pályafutását a Margaréta Óvodában. 1987-ben került mai munkahelyére a Weöres Sándor Óvodába. 1993-ban diplomázott a soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskolán. 2001-től óvodai közoktatási szakértő. 1993-tól óvodavezető helyettesként tevékenykedett az intézményben, 2005 óta pedig a Weöres Sándor Óvoda vezetője.

Elkötelezett híve óvodájuk névadójának, Weöres Sándornak, az anyanyelvi kultúra fejlesztésének, a szép magyar beszédnek. Nevéhez fűződik az 1999-ben útjára indított, mára megyei szintű kulturális rendezvénnyé vált, óvodások számára meghirdetett Weöres Sándor Vers- és mesemondó verseny.  Fontosnak tartja az idegen nyelvekhez való pozitív beállítódás kialakítását, az óvodás gyermekek körében. Célja a nyelvek megszerettetése, megismertetése. Életében fontos szerepet tölt be a hagyományőrzés, a magyar hagyományok ápolása. A 15 éves múltra visszatekintő Márton napi óvodai rendezvény egyik jeles eseménye a városrésznek. 

Munkáját az igényesség, szakmai alaposság, precízség jellemzi. Szakmai munkája során rendkívül tudatos, folyamatos önképzéssel fejleszti ismereteit, méltó jó példát mutatva ezzel kollégái részére.

Forrás: szombathely.hu, fotó: szombathely.hu/Benkő Sándor

Galéria