Hirdetés

Csak ilyen módon tudja megfizetni az esedékes adót a NAV felé

Csak ilyen módon tudja megfizetni az esedékes adót a NAV felé

2018.01.14. 09:43

Adófizetés - Így tudja megfizetni az adót a NAV felé.

Hirdetés

Adó befizetésre a NAV címére belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) megküldött pénzösszeg nem felel meg.

Az adóhatóság által nyilvántartott adót (az állami adó- és vámhatóság vonatkozásában ideértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettséget is) az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő, a Magyar Államkincstár által létrehozott központosított beszedési számlára kell megfizetnie oly módon, hogy a befizető adózó egyértelműen beazonosítható legyen.

E feltételeknek

a NAV címére belföldi postautalványon megküldött pénzösszeg nem felel meg,

mivel azt a Magyar Posta Zrt. a címzett, illetve az átvételre jogosult személy részére átadással kézbesíti, vagy postai szolgáltatóhelyen kifizeti, illetve azon az adózói befizetések beazonosításához szükséges alapadatok (pl. a belföldi postautalvány szelvényének közlemény rovatában: az adózó adóazonosító száma, illetve a költségvetési számla száma, melyre az adózó a befizetést szánta) nem szerepelnek.

A Magyar Posta Zrt. a belföldi postautalványon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal címére teljesített befizetéseket a feladó részére visszafizeti, így ezen esetekben az adó megfizetése – az adózói szándék ellenére – nem teljesül, amely megalapozza a befizetés nem teljesítéséhez, illetve késedelméhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazását.

Tájékoztatjuk, hogy az Korm. rendelet 20. § (1)-(3), illetve az 58. § (1)-(6) bekezdései értelmében az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adót a következő fizetési módokkal teljesíthetik:

I. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

II. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

III. Az adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét a lentiekben foglaltak szerint elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

  • Az adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - EFER-en keresztül átutalással is teljesítheti az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül
    A fizetési mód kizárólag az eBEV-EFER felületen keresztül érhető el, a fizetés indításának további előfeltétele, hogy az érintett adózó vagy képviselője rendelkezzen ügyfélkapus regisztrációval, valamint az érintett menüpontok eléréséhez szükséges, megfelelő jogosultsággal.A fizetési módhoz jelenleg a pénzforgalmi szolgáltatók szűkebb köre (MKB Bank Zrt., FHB Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.) csatlakozott.
  • A természetes személy adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.
  • A természetes személy adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - EFER-en keresztül internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.
  • A nem természetes személy adózó:

a) az eljárási illeték, 
b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, 
c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj, 
d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher- 
fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján is teljesítheti

  • Az adózó - ha végrehajtási eljárás alatt áll - a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.
  • Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a bankkártyával bonyolított fizetési műveletet a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti. Forrás:nav.gov.hu
.