Hirdetés

A kamarai hozzájárulás befizetési határideje március 31.

2018.03.29. 10:25

Ma még nem késő befizetni: minden vállalkozást érintő határidő.

Hirdetés

A 2018. évi kamarai hozzájárulás befizetési határideje 2018. március 31., összege: 5 000,- Ft/év. Utaláskor a közlemény rovatba a vállalkozás adószámát kell feltüntetni.

A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján költségként elszámolható. A gazdálkodó szervezetek az adataikban történt változást kötelesek bejelenteni 5 napon belül a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. A változások bejelentése díjmentes.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

“A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

– a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

– a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.”

*Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül.