Mutatjuk, kik kapták az idén a pedagógusnapi kitüntetéseket Szombathelyen

2017.06.03. 13:16

A város pedagógusnapi ünnepségén Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte az ünnepelteket, az ünnepi beszédet pedig dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője mondta el.

A díjak:

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A díjat kapta: Domina János a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma igazgatóhelyettese

Domina János első oklevelét a Nehézipari Műszaki Egyetem Dunaújvárosi főiskolai karán szerezte 1976-ban műszaki tanár szakon. 2001-ben informatika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd 2004-ben közoktatási szakértőként végezve a pedagógus szakvizsgát is megszerezte. Egész pályafutását a folyamatos tanulás, ismeretinek megújítása, fejlesztése jellemezte.  Mesterpedagógusként részt vesz a pedagógus minősítési eljárásokban. 1983-ban lett a Latinka Sándor Gépipari Szakközépiskola tanára, ahol középiskolai tanulmányait is végezte. Szinte kezdetektől igazgató helyettesként tevékenykedik az intézményben. Azonban több nemzedék nem csak igazgatóhelyettesként, hanem osztályfőnökként és szaktanárként is emlékezhet rá.  Munkáját mindig a lelkiismeretesség, alaposság és magas fokú szakmai igényesség jellemezte. Legfontosabb tevékenységei: tananyagfejlesztés, tananyagbírálat, tantervek kidolgozása, Felkészítés szakmai versenyekre.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Vidonyiné Sólymos Rita a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye igazgatója Vidonyiné Sólymos Rita38 éve kezdte munkáját gyógypedagógusként. A nevelési tanácsadók alapításában 1988-tól vett részt, és azóta ezen a területen dolgozik. 1988-tól hosszú ideig a Körmendi Nevelési Tanácsadó vezetője. Nevéhez fűződik a kistérségi ellátás megszervezése az Őrségben. A nevelési tanácsadás elfogadása érdekében pedagógus műhelyeket alapított, szülőcsoportokat vezetett, gyermek csoportokat tartott munkatársaival együtt. 2006-tól a Vas Megyei Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatóhelyettese, a pedagógiai szakszolgálat vezetője. 2013-tól a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményének igazgatója. Sok fiatal kolléga számára tette vonzóvá a szakszolgálatot. A Vas Megyei Családterápiás Egyesület alapító tagja. Pedagógus továbbképzéseket vezet, főiskolásokat, egyetemistákat oktat.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta: Soós Kálmán a Szombathelyi Köznevelés GAMESZ igazgatóhelyettese

Soós Kálmán 1992-ben technika szakos tanári diplomát, 1997-ben szakközgazdász diplomát, 2010-ben mesterfokozatot és okleveles technika tanári diplomát szerzett. Két felsőfokú szakképesítést: munkavédelmi technikusi oklevelet, valamint felsőfokú energetikai képesítést is megszerezte. Tevékenysége mindig sokrétű volt. A műszaki terület irányítása mellett ellátta a tűz- és munkavédelmi, illetve az intézményvezető helyettesi feladatokat is. Jelenleg három csoport közvetlen irányítója. Felügyelete mellett végzik az óvodák karbantartási, hibaelhárítási feladatait, az igény szerinti nyomtatvány, tisztítószer beszerzését, kiszállítását és a város 40 intézményében a tanulók, gyermekek étkeztetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Toleráns, megbízható személyiség, munkáját mindig az embertisztelet, empátia, igényesség, pontosság jellemezte és jellemzi. Példamutató a munkafegyelme és a magatartása. Szívügyének tartja a GAMESZ-hez tartozó intézmények zavartalan működésének biztosítását.  Önzetlen munkastílusával nagymértékben hozzájárul a szervezet jó működéséhez.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Fodor István  a Szombathelyi Tankerületi Központ tankerületi  igazgatója

Fodor István 1987-ben szerzett okleveles faipari mérnök végzettséget a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta, ahol 1993-ban faipari mérnök-tanár diplomát kapott, majd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán informatikai szakmérnökként végzett. 2011-ben szerezte meg a közoktatás-vezetői pedagógus szakvizsgát, majd tankerületi igazgatási szakvizsgát tett. Pedagóguspályáját 1989-ben a Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskolában kezdte.  Faipari szakmai tantárgyakat tanított.   Osztályfőnökként és szaktanárként mindig empátiával, emberséggel végezte a rábízott tanulók nevelését, oktatását.  Szívügyének tekintette a szakma megszerettetését. Nyolc évig volt az iskola szakmai igazgatóhelyettese.  2008-tól az iskola igazgatója 2011-ig. Ettől az évtől a Szombathelyi Polgármesteri Hivatalban középiskolai és kollégiumi koordinátorként folytatta, ahol a középiskolai intézményhálózattal kapcsolatos döntések előkészítését, a fenntartói feladatok szervezését és koordinálását végezte.  2012-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete tankerületi igazgatói feladatait látta el. Tankerületi igazgatóként irányította a szombathelyi és a Szombathelyi Járásban levő állami fenntartású köznevelési intézmények munkáját, 2015. júniusáig Vas megye állami fenntartású szakképző intézményeinek irányításáért is felelt.  2017 januárjától a Szombathelyi Tankerületi Központ főigazgatója.

 

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

Lingl Andrea, a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda dajkája

Dömötörné Dávid Krisztina, a Szombathelyi Aréna Óvoda óvodatitkára

Sényi Marianna, a Szombathelyi Margaréta Óvoda dajkája

Biácsy Ferenc, a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános iskolatitkárja                    

Bakóné Bodnár Éva, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola iskolatitkárja

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

Takács Andrásné, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa

Törökné Vörös Judit, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa

Nagy Zsoltné, a Szombathelyi Oladi Általános Iskola tanítója, fejlesztő pedagógusa

Lendvai Imréné, a Szombathelyi Váci Mihály Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára 

Gulyásné Németh Eszter, a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola tanára

Sághy László, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakmai tanára

Szalay Károly, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanára

Péter Valéria, a Szombathelyi Szolgáltatási szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma szakoktatója

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

Andrásiné Szép Marianna, a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda vezetője

Sebes Emőke, a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodapedagógusa

Pajor Andrásné, a Szombathelyi Napsugár Óvoda vezetője

Dobosné Csoknyai Cecília, a Szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanára

Németh Gyöngyi, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  tanára, az iskola művészeti igazgató-helyettese

Pungorné Lakner Katalin, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma tanára

Horváth Krisztina Margit, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium igazgatóhelyettese

Dr. Kúti Zsuzsanna Ph.D., a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanára

Forrás: szombathely.hu

Fotó: frisss.hu/ Hornyák Emőke

.