Ismét üléseztek Szombathelyen: két bizottság – két eset

2010.06.07. 20:23

Megtartotta alakuló ülését a 8 millió forint alatti kifizetéseket vizsgáló ad hoc bizottság, a polgármesteri szakértői keret felhasználására létrejött bizottság pedig folytatta munkáját.

Varosháza, Szombathely

Ma tartotta alakuló ülését a 8 millió forint alatti kifizetéseket vizsgáló ad hoc bizottság, a polgármesteri szakértői keret felhasználására létrejött bizottság pedig folytatta munkáját, bár vizsgálandó anyagok híján – nem túl hatékonyan. Viszont felkerültek egyes szakértők teljesítéséről szóló anyagok a Szombathely honlapjára.

Megalakult a nyolcmillió forintos bizottság
 
Kicsit nehezen indult a munka a „nyolcmillió forintos bizottságban”, Gyebrovszki János (MSZP) elnök 15 után néhány perccel hívta a távollévő tagokat: Sági József nem tudott jönni, Varga Tamás a sportbizottság üléséről futott be némi késéssel, így az öt tagú bizottság négy fővel dolgozott.
 
Épphogy elkezdte a munkáját a bizottság, bejött egy szombathelyi polgár, Süle Pál, aki tekintettel arra, hogy a bizottság nyilvános, részt is szeretne venni benne, meg észrevételt is szeretne tenni. Ez utóbbit első körben nem engedélyezte a bizottság elnöke.
 
Meghatározták viszont az ügyrendet és a metodikát, némi vita után, de zömmel konszenzussal hozták meg a döntéseket. Úgy döntöttek, hogy a városi intézmények, az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában, és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamit a polgármesteri hivatal 8 millió forintos értéket el nem érő szerződéseit vizsgálják. Minden érintettnek kiküldenek egy adatlapot, amelyen éves bontásban fel kell tüntetni, hogy kivel, mikor, mire szerződtek, illetve volt-e versenyeztetés, és hogyan választották ki a nyertest. (Az önkormányzat vagyonrendelete alapján az 1-8 millió forint értékű megbízásokhoz három ajánlatot kell bekérni.)
 
Első körben az 1-8 millió forint értékű szerződésekről kell nyilatkozatot tenni, mégpedig a következő közgyűléstől számítva nem egészen két hét alatt, amennyiben a közgyűlés rábólint a bizottság határozatára. Erre azért van szükség, mert a közgyűlés nem határozta meg egészen, konkrétan milyen célra is hívták életre ezt a bizottságot.
 
A grémium végül meghallgatta Süle Pált, aki a Szovára hívta fel a figyelmet, meg az Iseumra, meg arra, hogy nincs az építészkamara, a Szova és az illetékes városházi osztály között kapcsolat.
 
Szakértői bizottság
 
A polgármesteri szakértői szerződéseket vizsgáló ad hoc bizottság is második ülését tartotta. Ennek a bizottságnak az lenne a feladata, hogy vizsgálja meg, hogy 2002 óta eltelt időben a polgármesteri szakértői keret terhére milyen szerződéseket születtek, milyen körülmények között, és milyen teljesítmény áll mögöttük. A bizottságot április 8-án hozták létre, akkor arról is határozott a közgyűlés, hogy a polgármester adja át a bizottságnak a szakértők listáját, tegyen egy teljességi nyilatkozatot (magyarán, hogy minden szakértő fent van a listán), és adja át a bizottságnak a szerződések teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot.
 
A bizottság nem jut dűlőre a polgármesterrel
 
A bizottsági elnöke, Szakács Dávid (Fidesz) arról számolt be, hogy a polgármester, Ipkovich György a kért anyagokból semmit nem adott át a bizottságnak, annak ellenére, hogy ő többször levélben kérte, és a határidő is rég lejárt. Arról tájékoztatta a polgármester, hogy a szerződések fent vannak a város honlapján, de a szerződésekkel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a városháza irattárában is. Kipróbálták, nem tekinthető meg, be sem engedték a képviselőket az irattárba. (Egyébként jogszerűen.) A jegyzőtől is kérték az adatokat, ő viszont arról nyilatkozott, hogy a polgármesternél vannak a szerződések. (Az Alon is ezt a tájékoztatást kapta, amikor első körben a jegyzőnek is elküldte a közérdekű adatkérését.)
 
 Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester a polgármestert képviselte volna az ülésen (de Szakács Dávid elmondta neki, hogy a polgármestert ezen a bizottsági ülésen nem képviselheti) közölte, hogy a polgármester közzétette az interneten a listát, és már a teljesítések feltöltése is folyamatban van. Nemény András, a bizottság szocialista tagja (frakcióvezető) szerint ez példa nélküli gesztus, ezt más városban nem teszik meg, és így biztosítható a teljes nyilvánosság, és az, hogy mindenki egyszerre láthatja a szerződéséket, elejét lehet venni annak, hogy a bizottság csemegézzen belőle, azaz, hogy egy koncepció alapján ítélje meg a bizottság, hogy mely szerződéseket tart problémásnak. Czeglédy javasolta, hogy kérjen teljességi nyilatkozatot a közgazdasági osztály vezetőjétől a bizottság, ők biztosan tudják, hogy kinek mi lett kifizetve, és mi alapján.
 
Időhúzás?
 
Szakács Dávid visszautasította, hogy valamiféle koncepció alapján dolgoznának. Leszögezte, hogy a polgármester a bizottságnak nem adta ki a kért dokumentumokat. Időhúzásnak és hókuszpókozásnak nevezte az internetre való feltöltést, ami szerinte azt a látszatot keltheti a lakosságban, hogy most „papírozzák le” a kifizetéseket. A teljességi nyilatkozatot pedig a polgármestertől kéri, mert a polgármester írta alá a szerződéseket.
 
A június 17-i közgyűlést javasolta utolsó határidőnek. Ha ekkor sem kapják meg a kért dokumentumokat, akkor kilátásba helyezte, hogy a bizottság befejezi a munkáját, de lehetséges, hogy egy olyan határozatot hoznak, hogy egy másik hatóság folytassa. Nemény András óvta a bizottságot attól, hogy hatósági ügyet kreáljon, nehogy a bizottságot marasztalják el hamis vád miatt. Hosszabbítást kért, legyen a határidő június 24., mert több tízezer oldalt kell feltölteni az internetre, és ez időigényes. A bizottság a június 17-i dátumot fogadta el, valamint kéri a polgármestert, hogy adja meg a szakértők elérhetőségét is, hogyha a polgármester nem adja oda a dokumentumokat, akkor a szerződő feleket tudják megkérdezni, milyen munkát is végeztek a pénzükért, bár ehhez az eszközhöz nem szívesen nyúlnának. Molnár Miklós (Pro Savaria) azt mondta, hogyha folyik az internetre a feltöltés, akkor bizonyára együtt van az anyag, úgyhogy nincs akadálya annak, hogy a bizottság megkaphassa.
 
 
Kommentár
 
Akadékoskodásnak is tűnhet, hogy a bizottság elnöke köti az ebet a karóhoz, és „hókuszpókozásnak” nevezi az internetre való feltöltést. A polgármester nem egy szokványos módot választott arra, hogy eleget tegyen a bizottság kérésének. Ez egyrészt jó, mert bárki számára átláthatóvá válik, hogy mire költött a polgármester közel nyolc év alatt körülbelül másfélszáz millió forintot közgyűlési felhatalmazás nélkül. Másrészt viszont érthetetlen, hogy nem adja át a dokumentációt (főleg, ha az már egyben is van) annak a grémiumnak, amelyik ezt a közgyűlés felhatalmazása alapján kéri. Nem mellesleg, Alonnak se adta még ki teljesítésekre vonatkozó közérdekű adatot.
 
Az internetre való feltöltés nem magyarázat, nem elfogadható indok.
 
A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatban a jogszabály nagyon egyértelmű határidőt szab: „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.” Nincsen benne a jogszabályban, hogy nem kell kiadni az adatot, hogyha az fent van az interneten, nincsen benne, hogy az adat kezelője mondhatja azt, hogy nem adja ki az adatot, mert fent van az interneten, vagy majd egyszer csak felkerül. Nincs benne a törvényben, hogy – mint Szakács fogalmazott – minden este a város honlapját kéne nézegetni, hogy mikor frissül. Szó sincs a törvényben arról, hogy a közérdekű adatkérésekre lehetőség lenne a város honlapján válaszolni.
 
A közérdekű adatot ki kell annak adni, aki ezt kéri. Nagyon rossz üzenete van ennek a hókuszpókozásnak. Az az üzenete ugyanis, hogyha az egyszerű polgár az utcáról besétál, és közérdekű adatot kér, kaphatja azt a választ, hogy majd feltesszük az internetre, olvassa el ott. Hogy mikor, hát, majd egyszer, ekkor, akkor, amakkor. Erre ugyanis nincs határidő. Ha ezt el lehet játszani egy bizottsággal, el lehet játszani egy médiummal, akkor mikor veszi az állampolgár magának a bátorságot, hogy közérdekű adatot kérjen ki egy polgármestertől vagy városi cégtől? A polgármester eljárása most éppenséggel amortizál a közvélemény előtt egy nagyon fontos jogot. Ami azért is furcsa, mert a polgármester maga is jogász, Czeglédy is jogász, Nemény is jogász. (K. Gy.)

 

.