Osztrák családi pótlék igénylése: magyar hivatali packázás, vagy ez a normális ügymenet?

2013.07.22. 20:56

Megkerestük az illetékes Magyar Államkincstárt is.

 

Az Ausztriában dolgozók közül sokakat érintő problémát veszünk górcső alá. Ahhoz, hogy Ausztriában megkapja valaki a neki jogosan járó, ottani (és a magyarnál jóval magasabb összegű) családi pótlékot, az osztrák hivatal felé igazolás kell a magyartól arról, hogy az illetőnek valóban van egy, két, három vagy akárhány gyereke – számoltak be olvasóink, és arról is, hogy az ügyintézés nem egyszerű, sőt.


 
Volt, aki tavaly szeptemberben adott be kérelmet, hogy igazolják: két gyermeke van, akik után kint venné igénybe a családi pótlékot. Idén áprilisban kapott választ, mely szerint fizesse vissza az itthon kapottat, csak utána kiadják az igazolást. Még akkor válaszolt erre a levélre, de a hivatal azóta sem reagált. Mint mondta, ismerősi körében sincs senki, aki egy-másfél évnél hamarabb el tudta volna intézni az osztrák családi pótlékot. Ő úgy tudja, ezt az ügyet csak Győrben lehet intézni, és bevallottan azért megy ilyen lassan, mert kevesen vannak az ügyintézők, és több ezer ügy van.
 
Olvasónk értetlenül áll a helyzet előtt, úgy véli, a mai nyilvántartási rendszernek köszönhetően  Szombathelyen is pár perc alatt ki lehetne arról állítani egy igazolást, hogy van-e gyereke, milyen ellátást kapott és mire jogosult.
 
Külön érdekessé teszi a dolgot, hogy ezen ügyekben a magyar állam járna jól, hiszen az egyébként Magyarországon élő gyerekek után az osztrákok fizetik az ellátásokat. Ennek ellenére ez senkinek sem sürgős, jegyezte meg olvasónk, aki azért fordult lapunkhoz, hátha egy újságíró több érdemi információhoz jut, mint egy ügyfél. Mint mondta, nem nagyon veszik fel a telefont, és az e-mailekre se nagyon válaszolnak.
 
Egy másik olvasónk története: Idén is, mint minden évben, január első munkanapján elindította az ügyintézést. „Erre azért van szükség, mert aki Ausztriában dolgozik, de a bejelentett lakcíme Magyarországon van (ahogy nekem is), az évente egyszer, egy összegben kapja meg az egész évi családi pótlékot.” (Aki rendelkezik osztrák lakcímmel, az kéthavonta kapja, automatikusan, a fizetéséhez.)
 
A beszámoló szerint az ügymenet eztán így zajlik: „először bemegyünk szépen az osztrák hivatalhoz, elindítani a folyamatot. Ott két-három hét az ügyintézési idő, az ominózus igazolást ezt követően kérik a Magyar Államkincstártól. Innentől kezdve eltelik 4-5 hónap, aztán a MÁK küld nekem egy papírt, úgymond adategyeztetés végett, amin újra ki kell töltenem a nevemet, címemet, hány gyerekem van... Aláírom, ez alapján ők végre kiadják az osztrákoknak a papírt. Ez már alig egy hónapba telik. Állítólag azért, mert több százat összevárnak. Ezzel megnehezítik az osztrák ügyintézők dolgát is, ha folyamatosan adnák ki az igazolásokat, akkor odaát is két hét alatt lefutnák a hiányzó köröket, így viszont újabb három hét telik el.”
 
A Magyar Államkincstár honlapján megtaláltuk azt a részt, amely az ilyen típusú ügyekre vonatkozik. Eszerint a „családi ellátás az EGT-tagállamokban” ügyekben a központi telefonos ügyfélszolgálat (1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535) ad felvilágosítást.

Az ügyintézés menetét illetően arról tájékoztatnak, hogy „ezen ügytípusokra amennyiben a kérelmező vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy ha e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (Osztrák-Magyar Ügyek Osztálya, cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a., e-mail: omrcs@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-96/312-944), egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (...) illetékes eljárni.

Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmek postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán nyújthatók be, a hatóság az igényelt ellátásról 90 napon belül dönt.
 
Kapcsolódó elérhetőségként egy győri és egy eisenstadti iroda szerepel:
 
Családtámogatási Ügyfélszolgálat, Osztrák-magyar ügyek, Győr: 9024 Győr, Hunyadi u. 6/A, levelezési cím: 9020 Győr, Pf.: 131, telefon: (96) 509-370, fax: (96) 312-944, e-mail: omrcs@allamkincstar.gov.hu, nyitva tartás: minden hónap 3. hétfőjén 8:30-tól 12 óráig.
 
Családtámogatási Ügyfélszolgálat, Osztrák-magyar ügyek, Eisenstadt: Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, A-7001 Eisenstadt, Neusiedlerstrasse 46., levelezési cím: 9020 Győr, Pf.: 131, telefon: (96) 509-370, e-mail: omrcs@allamkincstar.gov.hu, nyitva tartás: minden hónap 4. hétfőjén 11-től 12 óráig és 13-tól 14 óráig.
 
Az irodánként havi egy napi nyitva tartáson túl az is szemet szúr, hogy Eisenstadthoz is – a tényleges címen túl – a győri elérhetőségek vannak van megadva. Ha továbbmegyünk, és felhívjuk, láss csodát, máris elértük az országos lakossági ügyfélszolgálatot...
 
Hogy tisztán lássunk, kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Államtitkár sajtóreferensét, Kozma Zsuzsannát, akitől a következőket tudtuk meg:
 
Mi az oka annak, hogy az Ausztriában dolgozó magyaroknak, ha igénybe akarják venni a kinti családi pótlékot, a magyar hivatalnál hosszú hónapokba telik az ügyintézés?
 
„Amennyiben magyar állampolgár Ausztriában nyújt be valamilyen családtámogatási ellátás iránti igényt, ezt két különböző osztrák hatóságnál teheti meg (Finanzamt, Gebietzkrankenkassen).Az osztrák hatóságok először a közösségi jog és a saját nemzeti joguk figyelembevételével bírálják el –előzetesen – az igényt, majd a magyar hatóságoktól is adatokat kérnek be. A közösségi jog szabályai szerint az osztrák megkeresésről az érintett személyt tájékoztatni kell.
 
A magyar jogszabályok szerint, ha a Magyarországon családi ellátásban részesülő személy, vagy házastársa Ausztriában – vagy más Európai Uniós tagállamban – keresőtevékenységbe kezd, ezt 15 napon belül be kellene jelentenie a családi ellátást folyósító magyar szervnél. Ez a lépés gyakran elmarad, így a későbbiekben az ügyintézés bonyolultabbá, időigényesebbé válik.
 
Figyelembe kell venni azt is, hogy, ha a magyar állampolgár Ausztriában keresőtevékenységet kezd el folytatni, a családtámogatási ellátás iránti kérelem – közösségi jog szabályai szerinti – elbírálásánál a házastárs (élettárs) körülményeit is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy el lehessen dönteni: Magyarország vagy Ausztria a továbbiakban milyen jogcímen, milyen összegű ellátásokat fizethet.
 
Az ügyintézés időtartamára a törvények hosszabb időt biztosítanak: Magyarországon ez 90 napban van meghatározva, amely egy esetben további 90 nappal meghosszabbítható. Az igénylőnek figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a magyar ügyintézési idő az osztrák jog szerint biztosított ügyintézési határidővel is meghosszabbodik.”
 
Hogy lehetne ezt a folyamatot meggyorsítani? Mit tehet az ügyfél? Tervez-e bővítést a Magyar Államkincstár?
 
„Az ügyintézési folyamat hosszúságát az osztrák és a magyar hatóságoknál külön-külön, illetve az együttesen lefolytatott eljárások időtartama határozza meg. A magyar eljárás során – az érintett ügyfelek érdekeit szem előtt tartva – a magyar ellátások tovább folyósításra kerülnek, mindaddig, míg az osztrák szervek részére a szükséges adatok kiküldésre kerülnek. Ez akkor is úgy van, ha már több hónapja Ausztriának kellene fizetnie a családi ellátásokat.”
 
Hova fordulhat panasszal, aki hónapok óta vár az igazolásra?
 
„Az ügyfelek panaszaik kivizsgálásának érdekében levél útján a Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megye Igazgatóságához, vagy a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályához (1054 Budapest, Hold u. 4.) fordulhatnak.”
 
Mi lehet az oka annak, hogy ha valaki tavaly szeptemberben kérte az igazolás kiállítását, csak idén áprilisban kapott választ, és abban is az állt, hogy előbb fizesse vissza a magyar családi pótlékot? Valóban feltétele az igazolás kiállításának, hogy visszafizesse a Magyarországon kapottat?
 
„Az az ügyfél, aki 2012 szeptemberében kért a Magyar Államkincstártól igazolást arra vonatkozóan, hogy két gyermeke van, majd több hónappal később kapott értesítést, hogy valamennyi, a magyar állam által utalt ellátást vissza kell fizetnie, a következőket kell tudnia:
 
Annak a körülménynek az igazolására, hogy az ügyfélnek mennyi gyermeke van, külön igazolás nem kell. Ezeket az igazolásokat az osztrák szervek általában nem használják fel.
 
Azokban az esetekben, amikor a családi ellátás folyósítása egyik tagállamtól a másik tagállamba kerül át, a kérelmező abban a tagállamban nyújthat be kérelmet, amelyiktől a továbbiakban szeretne ellátást kapni. A közösségi jog még azt is lehetővé teszi, hogy a két tagállam hatóságai egymás között, hivatalból intézzék az ellátások áttételét. A szükséges adatok továbbításához a kérelmezők bevonása szükségtelen, hiszen a megkereséseket az osztrák hatóságoknak közvetlenül a magyar hatóság részére kellene továbbítaniuk.
 
A közösségi jog tiltja az ellátások halmozódását, vagyis ha a magyar jog szerint tovább folyósították az ellátást olyan időszakra is, amikor már Ausztriának kellett volna fizetni, a magyar ellátások megtérítését teszi lehetővé a közösségi jog úgy, hogy a magyar kifizetett ellátást az osztrák jog szerint megállapított ellátásokból levonhatják és átutaljak a magyar szervek részére. Az osztrák szervek – nem egységesen ugyan -, de általában azt a gyakorlatot folytatják, hogy előbb megvárják,hogy a kérdéses időszakra az érintett személy visszafizeti-e az ellátást, majd ezt követően intézkednek az osztrák jog szerint megállapított ellátások folyósításáról. Ez a tényező pedig tovább növeli az egyébként sem rövid ügyintézési határidőt.
 
Összefoglalva tehát: nem feltétele az igazolás kiadásának az, hogy a magyar jog szerinti ellátást az ügyfél visszafizesse, azonban ezt az osztrák szervek elvárják. A Magyar Államkincstár pedig – az ügyfelek érdekében – igazodik az osztrák igényekhez.”
 
Másik olvasónk az ügyfélszolgálat elérhetetlenségére is panaszkodott: a két győri szám közül az egyik folyamatosan foglalt, a másik az országos ügyfélszolgálatra kapcsol automatikusan. 
 
„Az ügyfelek az Osztrák-Magyar Ügyek Osztályát telefonon a Call Centeren (06-30/344-0045; 70/460-9005; 20/881-9535; győri ügyfélszolgálatunk: 06-96/509-370) keresztül tudják elérni, ahol kollégáink teljes körű felvilágosítást adnak. Speciális, egyedi esetekben pedig az adott ügyet intéző kolléga hívja vissza az ügyfelet.”
 
Valóban csak a győri irodában van lehetőség az ügyintézésre? Például a szombathelyi MÁK ügyfélszolgálaton nem? Esetleg a honlapon feltüntetett eisenstadti kirendeltségen?
 
„A magyar családtámogatási igényeket a Magyar Államkincstár bármely ügyfélszolgálatán keresztül be lehet nyújtani. Személyes tanácsadásra havonta kétszer biztosít lehetőséget az Osztrák-Magyar Ügyek Osztálya: minden hónap 3. hétfőjén Győrött, míg minden hónap 4. hétfőjén Eisenstadtban várják kollégáink – osztrák tanácsadó jelenlétében – az érdeklődőket.
 
Hangsúlyozzuk azonban, hogy az Ausztriában benyújtott igényekkel kapcsolatos ügyekben – általában – személyes ügyintézésre nincs szükség.
 
Az Osztrák-Magyar Ügyek Osztályának funkcionális e-mail címére (omrcs@allamkincstar.gov.hu) beérkezett levelekre minden esetben 5 munkanapon belül válaszolnak kollégáink.”

.