Sopron nem akarja elengedni a SEK-et?

2015.09.14. 10:47

A legújabb fejlemények mintha nem a szombathelyi önállósodás felé mutatnának.

Úgy tűnik, újabb fontos állomásához érkezett a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) és a Savaria Egyetemi Központ (SEK) január óta tartó harca. Az NYME szenátusa pénteken döntött az intézmény átalakításáról.

Ezt megelőzően Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár a Kisalföldnek azt nyilatkozta, hogy az átalakítás azért szükséges, mert „az NYME különböző városokban működő telephelyei korábban folyamatosan jelezték elégedetlenségüket a központi irányítással szemben, s ez kari tanácsi döntésekben is megnyilvánult”.

Az említett Kisalföld-cikkben az államtitkár azt is mondta, hogy „az egyetem vezetése a nyár folyamán megvizsgálta az átalakítás egyes változatait és egy bölcs, józan javaslatot tett a változtatásra, egyetértve az átalakítási irányokkal”.

A minisztérium figyelembe vette az egyetem javaslatait, és kérte a szenátust arra például, hogy a szombathelyi karok önállóságára ne a közeljövőben, hanem egy későbbi időpontban és csak meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor. Palkovics hozzátette: bíznak abban, hogy a szenátus a saját vezetői által elkészített javaslatokat komolyan véve alakítja ki véleményét.

Hogy ezek az irányok pontosan mit jelentenek a SEK esetében, arról már hétvégén is próbáltunk tájékozódni, de erről majd később.

Előbb idézzük azt a sajtóközleményt, amelyet hétfőn délelőtt kapott lapunk a Nyugat-magyarországi Egyetemtől, Faragó Sándor rektor és Dinnyés Álmos kancellár nevében. Ebben az áll, hogy

„a szombathelyi és a soproni kampuszok együttműködésére az egyetem vezetése – a fenntartóval egyeztetve – egy új irányítási modellt alakít ki, amely biztosítja mindkét telephely intézményen belüli autonómiáját. Az egyetem vezetése – az átalakításban érdekeltek bevonásával – átszervezéseket, racionalizálásokat kezdeményez, amelyhez a fenntartó partnerségére is számíthat.”

Ez alapján úgy tűnik, Sopron nem engedné el Szombathelyt. Hogy a Palkovics László által fentebb említett „későbbi időpont” mit jelent, arról nincs szó a közleményben. (Az eddigi hírek arról szóltak, hogy az önállósodásra a 2017/2018-as tanévtől kerülhet sor.)

A SEK elszakadásának több akadálya is van.

A sajtóban megjelent információk szerint a pedagógus képzést például csak úgy lehetett akkreditálni, hogy a soproni Benedek Elek Pedagógiai Kar minősített oktatói is rendelkezésre álltak; a szombathelyi akkreditációhoz 15-30 embert kellene felvenni.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy részben a kormányzati forráselvonások miatt az intézményben az utóbbi években jelentős létszámleépítés történt. Pusztay János professzor tollából a Vas Népe Online-on nemrég megjelent cikkben azt írja, az egykori bölcsészettudományi karon a korábbi öttel ellentétben ma egyetlen egyetemi tanár sincs. Pusztay egyébként kendőzetlenül fogalmaz: úgy véli, Sopronnak csak azért volt szüksége az egyesülésre, hogy ha "le kell építeni a hatalmasra duzzadt, de abban a formában nem fenntartható egyetemet, legyen mit leépíteni - mentendő Sopron pozícióit".

A jelenlegi hallgatói létszám - 1800 diák –, illetve az utánuk járó állami támogatás, valamint tandíj nem elég ahhoz, hogy „eltartsa” a SEK-et. A sajtóban megjelent számítások szerint 2020-ig nagyjából 2500-ra lehetne növelni a hallgatói létszámot, de ez még mindig nem biztos, hogy elegendő lenne.

Az is beszédes, ahogy a sajtóközlemény a - többek között szombathelyi - pedagógusképzés jövőjével kapcsolatos elképzelésekről ír:

"Nem az egyes intézmények, hanem az intézményrendszer képezheti a továbbfejlődés irányát. Az észak-dunántúli pedagógusképzés fejlesztésében a jelenleg működő mindhárom oktatási helynek (Szombathely, Sopron, Győr) megvan a szerepe. A turizmus-vendéglátás képzés vonatkozásában a Közgazdaságtudományi Kar szakvezetésével a jövőben, Sopronban és Szombathelyen is indokolt a szak indítása – eltérő szakirányokban."

A pénteki soproni szenátusi ülésen más is történt: Németh Istvánt, a Természettudományi Kar dékánhelyettesét Faragó Sándor rektor szeptember 11-től határozatlan időre rektori biztossá nevezte ki. A ma megkapott sajtóközleményben Németh István feladataival kapcsolatban az áll, hogy

„a Savaria Egyetemi Központ pozíciójával kapcsolatban az egyeztetések során igényként fogalmazódott meg, hogy a képzési portfólió átalakítására lesz szükség.

Németh István (Fotó: SEK)

Ezek tervezésére, a soproni karokkal történő együttműködés újrafogalmazására a rektor rektori biztost nevezett ki, amely pozíció a későbbiekben a szombathelyi ügyekért felelős rektor-helyettessé alakul át.”

Talán jelzésértékű, hogy a rektor a szombathelyi vezetést olyan szakemberre bízta, aki a Természettudományi és Műszaki Karhoz (TTMK) kötődik.

Az akkreditációhoz nem csak a SEK pedagógus képzése esetében volt szükség soproni oktatókra, hanem a TTMK is nagy bajban lenne, ha Szombathely elszakadna Soprontól: elég csak a most indult gépészmérnök-képzésre gondolni, de egyéb szakjai jó részénél is soproniak a szakfelelősök, az alacsony hallgató létszámokról nem is beszélve.

És a kar dékánja, Gyurácz József – érvei felsorakoztatását követően – az egyetem egyben maradását támogatta azon a januári összoktatói és összdolgozói értekezleten, amelyen a megjelentek szinte száz százaléka fejezte ki azt a szándékát, hogy a SEK elszakadását tartja kívánatosnak.

Majd néhány héttel később Sopronban szombathelyi - meg nem cáfolt információink szerint TTMK-s - "átszavazásokkal" sikerült elfogadtatnia a rektornak az egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) - másodszorra, hiszen először nem jött össze a kellő számú igen szavazat. A szombathelyi ellenzők véleménye akkor az volt, hogy - talán válaszul a függetlenedési törekvésekre - az új SZMSZ jóval több megszorítást tartalmaz annál, mint amennyit a felsőoktatási törvény előír, gyakorlatilag csak a SEK nevét tartalmazó tábla maradna meg az egyetemi központból.

Mint említettük, hétvégén már megpróbáltunk pontosabb információkhoz jutni. Megkerestük Németh Istvánt, hogy feltegyük neki kérdéseinket. Kíváncsiak voltunk többek között arra, hogy a SEK a függetlenedést szorgalmazza-e, ha nem, akkor miért nem, ha igen, akkor reális-e a 2017-es dátum.

A rektori biztos egyelőre nem nyilatkozott, mint közölte, e héten összvezetői értekezlet lesz Szombathelyen, ahol az általunk is feltett kérdéseket vitatják meg, a nyilvánosság tájékoztatására csak ezután kerül sor.

Minden esetre az NYME sajtóközleményében az is áll, hogy "fontos szempont az átalakítások során, hogy erősödjön a képzési helyek döntési önállósága". A SEK legfőbb kifogása az volt, hogy a Sopronnal történt egyesülést követően az elmúlt hét évben az NYME "gyarmatosította" Szombathelyt.

.