Hirdetés

Teljes körű ellenőrzés a szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskolában

2012.02.09. 11:12

Az ügynek pikáns mellékzöngéje is van.

Hirdetés

Gothard Jenő iskola

Marton Zsolt alpolgármester azért rendelte el a vizsgálatot, mert súlyos mulasztásokra bukkantak. Az ügy pikantériája, hogy az iskola korábbi igazgatója az SZDSZ egyik városi képviselője volt, jelenleg a 4K! ellenzéki kezdeményezés megyei koordinátora.

„A Gothard Jenő Általános Iskolában súlyos mulasztásokra is fény derült (jubileumi jutalom szabálytalan kifizetésének gyanúja, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének hiányosságai, angol nyelv tanítása nem megfelelő képzettségű pedagógus által, sportedző foglalkoztatására jóváhagyott pénz szabálytalan felhasználása), ezért elrendeltem az intézmény teljes körű ellenőrzését” – olvasható Marton Zsolt, oktatásért felelős szombathelyi alpolgármester csütörtökön kiadott sajtóközleményében.

Az előzményekhez tartozik, hogy a közoktatási törvény szerint az önkormányzatnak legalább négyévenként egy alkalommal ellenőriznie kell az általa fenntartott közoktatási intézmények gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét.

A múlt tanévben az ellenőrzések az alábbi szombathelyi intézményben zajlottak:

 • Hétszínvirág Óvoda
 • Játéksziget Óvoda
 • Mesevár Óvoda
 • Weöres Sándor Óvoda
 • Gothard Jenő Általános Iskola
 • Zrínyi Ilona Általános Iskola
 • a 2010/2011. tanévben még önálló intézményként működő:
 • Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium
 • Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
 • Savaria Szakképző Iskola és Kollégium,
 • az összevonást követően jelenleg Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
 • Művészeti Szakközépiskola

Két iskola kivételével (Gothard Jenő Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola) a vizsgálatok megállapították, hogy az intézmények működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és az alapító okiratban foglaltaknak.

A város oktatási bizottsága időközben megtárgyalta a vizsgálatok eredményét, és felhívta az intézmények vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Mivel a két érintett iskolában, a vizsgált időszakot követően új igazgatók kinevezésére került sor, ezért már az új intézményvezetők végzik az ellenőrzési tapasztalatok kiértékelését.

Ekkor derült fény a Gothard Jenő Általános Iskolában a fent említett „súlyos mulasztásokra”, ami miatt most a teljes körű ellenőrzés folyik.

Az ügy pikantériája, hogy az iskola korábbi igazgatója Varga Tamás az SZDSZ városi képviselője volt. Varga – aki 2010-ben az SZTKE színeiben indult az önkormányzati választásokon, de sikertelenül – most az egyik ellenzéki kezdeményeznek, a 4K! mozgalomnak a Vas megyei koordinátora.

A történethez az is hozzátartozik, hogy Varga Tamás tavalyi igazgatói pályázatát annak ellenére nem támogatta a közgyűlés oktatási bizottsága, hogy mellszélességgel kiállt mellette a tanári és a szülői kollektíva. Az ügyről részletesen beszámolt a megyei napilap.

Mit mond az aktuális vizsgálatról a hivatalos szakértői vélemény?

ÖSSZEFOGLALÁS

A Gothard Jenő Általános Iskolában végzett törvényességi ellenőrzések tapasztalatai: Az intézmény alapdokumentumai a törvényi előírásnak megfelelően többségében rendelkezésre állnak, aktualizálásuk folyamatos. A dokumentumok legitimációja és nyilvánossága a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

Az intézmény nem rendelkezik Informatikai biztonsági szabályzattal, továbbá öt évre szóló pedagógus-továbbképzési programmal, illetve a 2011/2012. tanévre szóló beiskolázási tervvel.

Az iskola, a 308/2008. (VI.19.) Kgy. sz. határozat szerint, spotedző alkalmazására fordítható óraszámot a vizsgált tanévben nem a célnak megfelelően használta fel. Az angol nyelv tanítását nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű pedagógus látta el.

A tanulói magatartás értékelése és minősítése nem minden esetben felel meg az alapdokumentumokban foglaltaknak.

A tanügyi nyilvántartásokat, dokumentumokat többségében jogszerűen, naprakészen vezetik.
A naplóbejegyzések között több helyen hiányos, vagy szabálytalan beírás, javítás fordult elő.
A tanügyi dokumentumok hiányosan tartalmazzák a sajátos nevelési igényű tanulókról a kötelezően nyilvántartandó adatokat.

Erősen hiányosak egyéni fejlesztési naplók bejegyzései 2010. decembertől, nem készültek el egyéni fejlesztési tervek megvalósulásának írásbeli értékelései.

A belső ellenőrzési rendszer tervszerűen, minden területre kiterjedően működik, azonban több esetben hiányos az adminisztráció.

Az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység az alapdokumentumoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelel.

A munkaügyi dokumentumok, bizonylatok elkészítése, vezetése és tárolása nem minden esetben felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A vizsgált személyi anyagokban a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó dokumentumok hiányosak, emiatt a jubileumi jutalomra vonatkozó jogosultságok két esetben nem állapíthatóak meg. A pedagógusok a vizsgált tanév II. félévéig nem rendelkeztek munkaköri leírással. Az intézmény nem vezet nyilvántartást a pedagógusok által elvégzett képzésekről.
Törvényességi kérelem, fegyelmi eljárás, súlyos tanulóbaleset a vizsgált időszakban nem volt.

Szombathely, 2012. január 09.

Forrás: www.szombathely.hu