A Vas megyei rendőrség a petárdázásról

2011.12.28. 09:35

A pirotechnikai termékek szilveszteri árusításának, tárolásának és felhasználásának szabályairól.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán az alábbi sajtóközleményt juttatta el szerkesztőségünknek:

Sajtóközlemény
a pirotechnikai termékek szilveszteri árusításának, tárolásának és felhasználásának szabályairól.

Szombathely, 2011. december 22.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a pirotechnikai termékek szilveszteri árusításával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a figyelmet.

Általános szabályok:

- Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket birtokolhat, tárolhat, használhat fel.
- Kivétel: december 28-31. között, amikor kis és közepes tűzijáték terméket (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) is birtokolhat, tárolhat, felhasználhat.

A PETÁRDA TILTOTT!!!

A játékos pirotechnikai termékek (1. pirotechnikai osztály):

- 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak, és egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatnak, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatnak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékeket - a petárda kivételével,
- A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
- (A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket senki ne használjon, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen visszavenni.)

A kis tűzijáték termékek (2. pirotechnikai osztály):

- 16. életévét betöltött személynek nem kell engedély a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

A közepes tűzijáték termékek (3. pirotechnikai osztály):

- nagykorú személynek nem kell engedély a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

- nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméknek a fent meghatározott időpontig történő - egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó - birtoklásához, tárolásához.

FELHASZNÁLÁS:

- december 31-én 18.00 órától január 1-jén 06.00 óráig engedély nélkül történhet.


VISSZAVÁSÁRLÁS:

- Január 05-ig a fel nem használt, hibás tűzijáték terméket (1-3.) a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

Tárolás (magánszemélyek esetében):

- Lakásban a szabadon birtokolható játékos és kis pirotechnikai termékekből 1 kg bruttó tömeg tárolható, míg a közepes tűzijáték termékekből 3 kg nettó tömegig tárolható, de csak a december 28-31. közötti időszakban.

A felhasználás egyéb szabályai:

- A játékos pirotechnikai, a kis és közepes tűzijáték termékek tömegközlekedési eszközön nem használhatók fel és csak zárt csomagolásban szállíthatók.
- A pirotechnikai termékeket mindig a használati útmutatónak megfelelően szabad felhasználni.
- 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
- 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.
- 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
- A pirotechnikai termék elműködtetése során a felhasználón kívül más személy, éghető anyag a termék környezetében és a kilövési irányban, visszahullási területen ne tartózkodjon.
- Tilos olyan helyen pirotechnikai terméket felhasználni, ahol a tevékenység tüzet vagy robbanást okozhat.
- Rakétáknál rendkívül fontos, hogy csak szélcsendben használhatóak fel, mivel a termék nagy magasságban irányt változtathat, a széllel szembefordulva nem várt helyen elműködhet. Továbbá a rakétánál figyelembe kell venni, hogy a vezetőpálca visszahullik az elműködés során, amely balesetveszélyt okozhat.

Biztonsági szabályok:

- Pirotechnikai terméket csak hatósági erngedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak. A legális forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást adhat a termék használatáról.
- Az illegális árusoktó vásárolt termékek minősége nem ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató általában hiányzik, ezért az elműködtetésük balesetet okozhat.
- Tűz és robbanásveszélyes helyen és repülőtéren pirotechnikai terméket felhasználni tilos.
- A játékos pirotechnikai termék kivételével tilos pirotechnikai terméket külterületi védett természeti területen felhasználni.

A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését.

- Engedély nélkül pirotechnikai tevékenység: százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

Az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Jogforrás: 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet
 

.