A 2010. októberi szombathelyi közgyűlés délutánja: kibeszélő show

2010.10.29. 08:06

 Hosszú, többkörös, ismétlésekkel teli hozzászólások, személyeskedő purparlék, melyek során a város egyes cégeit sem kímélték.

Szombathelyi közgyűlés

„Nem változott semmi, a közgyűlés ugyanúgy működik, mint az előző ciklusban” – összegezte Balassa Péter jobbikos képviselő az új testület munkastílusát az októberi ülés végén. Hosszú, többkörös, ismétlésekkel teli hozzászólások, személyeskedő purparlék, melyek során a város egyes cégeit sem kímélték. Viszont olcsóbb lesz a bérlakás, feláll a parkgondozó cég, és a város visszavásárolja a Kőszegi utcai telket.

Előzmény:

A közgyűlés délelőttje

A szünet utáni napirend a bizottságok létszámának megállapításával folytatódott. Az egyeztetések után, az MSZP- SZTKE nyolc belsős, és három külsős helyet kapott. Czeglédy Csaba (MSZP-SZTKE) frakcióvezetője megjegyezte, hogy az elmúlt húsz évben nem volt arra példa, hogy két bizottságban nem tud részt venni a baloldal, ezt méltánytalannak tartják, de úgy gondolták, hogy ezen tovább kell lendülni, és elfogadták a döntést. Így a szocialisták is feltöltötték a grémiumokban kapott helyeiket, majd ellenszavazat nélkül összeállt a képviselő és a nem képviselő tagokkal a bizottságok végleges névsora.
 
Szombathelyi közgyűlés
 
Még drágább projektek
 
Tíz milllió forinttal többe kerül a Csicsergő bölcsőde 44 férőhelyes bővítése, mert a kivitelező ajánlattétele meghaladta a tervezettet (bruttó 40 millió forint helyett, bruttó 50 millió forint). A pluszforrást megszavazta közgyűlés.
 
Az arborétum fogadóépülete ugyancsak többe kerül, mint tervezték, de ez már árnyaltabban került a képviselők elé: „Csontvázzal találkoztunk, amely most kisesett a szekrényből hirtelen.” – fogalmazott Lazáry Viktor alpolgármester, hozzátéve, hogy a plusz 35 millió forintot többletkiadás, gyakorlatilag megduplázza az önrészt. Arra tett javaslatot, hogy vizsgálják meg, jelentős műszaki tartalom csökkentés mellett van-e lehetőség új közbeszerzési eljárásra. Amennyiben nincs, akkor a következő évi költségvetésben biztosítják a forrást. Ezt a közgyűlés elfogadta. A projekttől való visszalépés nem került komolyan szóba, mert, az Erdészeti Tudományos Intézettel közös pályázatból perrel és büntetéssel és az eddig befektetett pénz elvesztésével lehetne kiszállni.
 
Puskás Tivadar azt firtatta, hogy miért drágulnak a beruházások a tervezetthez képest. Molnár Miklós alpolgármester (Pro Savaria) szerint a drágulás egyik oka, hogy a megvalósíthatósági tanulmány, és kiviteli tervek között lényeges különbség van, a projektek költségvetése pedig az előbbivel számol. Ezzel egyetértett Harangozó Bertalan (Fidesz-KDNP), a PGB elnöke, de felhívta a Puskás Tivadar polgármester, országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP)  figyelmét, hogy kormányzati szinten meg kellene vizsgálni, hogy a támogatások odaítélésére és elköltésére (közbeszerzés) vonatkozó jogszabályok sem veszik figyelembe a önkormányzatok sajátosságait. Gyebrovszki János, (MSZP-SZTKE) a közbeszerzési bizottság elnöke szerint az a probléma, hogy nyilvános a beruházások árazása. Németh Kálmán (MSZP-SZTKE) szerint pedig attól is függ az ár, hogy mennyire van munkájuk a kivitelezőknek.
 
Olcsóbb lett a bérlakás
 
A hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatban Czeglédy Csaba kérdezett rá, hogy vesz-e fel tiszteletdíjat Marton Zsolt a társulás elnöke. Marton azt mondta: nem. A vita személyeskedésbe torkollott, amit már végighallgathattak a folyosón és az ülésteremben gyülekező külsős szakértők. Ők ötkor letették az esküt.
 
Balassa egyedül is boldogul
 
Húsz százalékkal csökkentették az önkormányzati lakások bérét. A következő hónapban új rendelet készül a terület szabályozásáról – mondta Marton Zsolt alpolgármester (Fidesz-KDNP). Ezzel kapcsolatban viszont már most hosszas vita bontakozott ki, amit csak a jövő hónapban ismertetünk, úgyis ugyanezt fogják elmondani a képviselők. Balassa Péter (Jobbik), megemlítette, hogy fogadóórát tart a lakásügyekkel kapcsolatban. Czeglédy Csaba felajánlotta segítségét arra az esetre, ha nem boldogulna a rengeteg emberrel. Balassa erre nem tartott igényt.
 
Szova: árbevétel csökkent, de nyereséges
 
Csökkent a Szova árbevétele, hívta fel a figyelmet a Németh Kálmán a cég féléves beszámolója kapcsán, a jóléti intézmények működtetésén (jégpálya, Tófürdő) pedig jelentős a vesztesége. Azt is megjegyezte, hogy amire a Szova létre lett hozva, (város ingatlan vagyonával történő gazdálkodás), azt nem sikerült teljesítenie. Harangozó Bertalan kiemelte, hogy a cég adózás utáni nyeresége 240 millió forint, viszont a kötvény-kölcsön első tőketörlesztése év végén jelentkezik. Nem könnyíti meg a Szova helyzetét az sem, hogy nagyon kemény konkurrenciával áll szemben a hulladékgazdálkodási piacon – jegyezte meg Németh Kálmán, aki azt is megfogalmazta: a város tulajdonában álló céggel kapcsolatos politikai csatározás nem a nyilvánosság elé való. Szerintünk sem, így aztán ebből nem is idézünk.
 
Parkfenntartó cég: lesz
 
Ismét napirendre került a parkfenntartó cég létrehozása. (Erről korábban már  döntött – az akkor jobboldali többségű - közgyűlés, ezt szeptemberben az - akkor baloldali többségű - közgyűlés visszavonta, és közbeszerzést írt ki a parkfenntartásra. Ezért kerül ismét – a most fideszes többségű – testület elé a kérdés. Horváth Attila (MSZP-SZTKE) a polgármestert kérdezte, hogy miért lenne jó a városnak, egy új vállalkozás létrehozása, Czeglédy Csaba szerint viszont az új cég akár az „intézményesített lopás” terepe lehet, amennyiben nem a közgyűlés, hanem a maga a gazdasági társaság adja ki alvállalkozóknak a munkát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha elmarad a közbeszerzés, nem lesz kivel és mivel megoldani a feladatot, januártól nem lesz, aki szórja a sót. Gyebrovszki János (mivel eredeti szakmája kertész) szakmaiatlannak tartja az előterjesztést. Németh Kálmán megjegyezte, hogy jelenleg nincs a városnak nincs erre a célra százmillió forintja (ennyibe kerülne az eszközpark), de kevésnek tartja a tervezett 10 millió forintos eredményt is.
 
Molnár Miklós cáfolta, hogy egy száz százalékos önkormányzati cég kikerülhetne az önkormányzat felügyelete alól. Arra is felhívta a figyelmet, hogy temetkezéssel kapcsolatos tevékenységet is folytat a kft, nem csak parkfenntartásból származna bevétele. Marton Zsolt szerint Veszprém jó példa, ott az önkormányzati közüzemi cég tulajdonába tartozó vállalkozás végzi a feladatot. Az alpolgármester szerint nem szól másról a kft. létrehozása, mint a privátszférából a közszférába áttolni egy közfeladat végrehajtását. A szocialisták szerint viszont Veszprémben többet költenek a parkfenntartásra, mint amennyit eddig Szombathelyen költöttek.
 
Az érdemi vitát bőven fűszerezte személyeskedés, a „kibeszélő show”, ahogy Molnár nevezte, majd a közgyűlés elfogadta a parkfenntartó és temetkezési vállalkozás létrehozását.
 
Visszavásárolja a város a Kőszegi utcai telket
 
A szombathelyi önkormányzat 2005. novemberében pályázaton, 53,390 millió forintért értékesítette a Kőszegi utcai tömbbelsőben lévő ingatlant, azzal, hogy a vevő, ITP Royal Kft. ott parkoló-lemezt épít öt éven belül. Amennyiben ezt nem teljesíti, az önkormányzat visszavásárolhatja a telket. A parkoló nem épült meg, a város november 8-áig élhet a visszavásárlási opcióval.
 
Marton Zsolt elmondta, hogy az ITP Royal Kft. Czeglédy Csabával üzleti kapcsolatban álló tulajdonosai 104 millió forintot kérnek a telekért, arra hivatkozva, hogy ott értéknövelő beruházásokat hajtottak végre. Marton szerint egyetlen reális döntése lehet a képviselőtestületnek, hogyha visszavásárolja a telket, mégpedig azon az áron, amelyen eladta. Azt üzente Czeglédyvel a barátainak, hogy ebben ne akadályozzák a várost.
 
Czeglédy Csaba azt válaszolta, hogy az ITP Royal a cég könyveiben szereplő értéknövelő beruházásokat szeretné kifizettetné a várossal. (Egy épületet lebontottak, és régészeti kutatásokat végeztek.) Az ITP ráfordításait bizonyító a főkönyveket Czeglédy Molnárnak, meg Martonnak nem mutatná meg, mert bennük nem bízik, de a polgármesternek igen – mondta a frakcióvezető.
 
Molnár Miklós felhívta a figyelmet, hogy november 8-ával kikerül a területtel kapcsolatos kontroll a város kezéből, és semmilyen lehetősége nem marad az ITP-t arra kötelezni, hogy építse meg a parkolóházat, ezért dönteni kell arról, hogy 53 millió forintért éljen-e a város a visszavásárlási jogával vagy sem. Ha él, de a feltételek az ITP-nek nem felelnek meg, akkor perel, és majd a bíróság eldönti, mennyit kell még a városnak fizetni. Felidézte, hogy nem először szerepel a közgyűlés előtt a parkolólemez ügye, korábban a Szovával akarta visszavásároltatni a város az eladási ár csaknem háromszorosáért.
 
A cég a város megkeresésére újabb ígéretet tett a parkolóház megépítésére, ezúttal 2012-re. Szakács Dávid (Fidesz-KDNP), elmondta többször próbált garanciát kérni arra, hogy a parkolólemez megépüljön, ez elől a cég kitért, most is. A jogi bizottsági elnöke közölte, hogy a polgári törvénykönyv az eredeti áron történő visszavásárlást teszi lehetővé. Takátsné Tenki Mária (Fidesz-KDNP) arra is felhívta a figyelmet, hogy a kft. 35 millió forintos hitelt is vett fel rá, a cég egyik tulajdonosától, Varga Pétertől, ráadásul egy ötmilliós illetéktartozást is ráterhelt az Apeh a telekre. (Korábban Czeglédy Csaba egyik cége terhelte meg az ingatlant 100 millió forinttal, de ez már lekerült a tulajdoni lapról.)
 
Czeglédy szerint, hogyha a város az eredeti áron kéri vissza a telket, akkor kérje vissza a Magellán-beruházáshoz biztosított 56 parkolót is.
 
Balassa Péter a vitával kapcsolatban úgy látja, hogy a közgyűlés ugyanott folytatja a munkát, ahol az előző ciklusban abbahagyta, ezt pedig méltatlannak tartja. Véleménye szerint az „egyik kutya, másik eb”. Ezzel a szocialista képviselők érdekeltségébe tartozó parkolólemez-ügy, és a (korábban) fideszes színezetű Magellán bevásárló-központ ügye közé vont párhuzamot.
 
A testület végül is két tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta, hogy a város éljen a visszavásárlás jogával. Az azonban borítékolható, hogy ez nem lesz sima ügy.
 
A nyilvános ülés este kilenckor ért véget. A polgármester megjegyezte, hogy az ő ízlésének sem felelt meg a vita stílusa.
.