Hirdetés

Átadták a szombathelyi Premontrei Gimnázium új épületszárnyát  és felújított sportudvarát (képsorozat)
Hancz G. Tamás OPraem tanár

Átadták a szombathelyi Premontrei Gimnázium új épületszárnyát és felújított sportudvarát (képsorozat)

Hancz G. Tamás OPraem tanár

2018.10.27. 19:27

Az avatóünnepség végén az új iskolaszárnyat - amelyet már szeptember elején birtokba vehettek a diákok - Fazakas Zoltán Márton premontrei apát áldotta meg.

Hirdetés

Átadták a szombathelyi Premontrei Gimnázium új épületszárnyát és felújított sportudvarát

 

Október 26-án, pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között átadták és megáldották a szombathelyi Premontrei Gimnázium új iskolaszárnyát és felújított sportudvarát. Hosszú folyamat zárult le ezzel az örömteli eseménnyel, hiszen a 2017. június 6-án, Szent Norbert napján történt alapkőlevételt követően több, mint egy éven át megfeszített tempóban zajlott a nagyon összetett és fárasztó munka.

A fejlesztés megvalósulását a Magyar Kormány tette lehetővé, mely gimnáziumunk számára 900 millió forint összegű támogatást adott. Ennek keretéből mindkét létesítmény elkészülhetett. A terveket az ASTERV Kft., a kiviteli munkát az INTER-ALP Kft. végezte. A bútorok szállítója a HOHENLOHER Speciálbútor Kft., a sporteszközöké a GOBÉ Sport Kft. volt, míg a digitális táblák Szegedről, a MOZAIK Kiadó révén érkeztek az új épületrészbe.

Bár az új épületszárnyat már szeptember 3-án, az új tanév első napján birtokába vehette a diákság, az átadóünnepségre csak a sportudvar elkészülte után került sor, így a mostani ünnepségen egyszerre adták át és áldották meg a két létesítményt. Az átadás előtt elsőként Véghné Busics Hilda igazgatónő szólt az összegyűltekhez, és hangsúlyozta, hogy a Premontrei immár „U” alakot formáló épületegyüttese három évszázadot kapcsol össze. Az épületben valódi történeti sétát tehetünk: az 1894-ben, Kuncz Adolf apát által építtetett iskolából átsétálhatunk az 1972-es „régi-új” iskolarészbe, ahonnan aztán minden szinten tágas átjárás lehetséges az új, XXI. századi iskolaszárnyba.

Ezután beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő, egykori premontrei diák is, aki „premontrei negyednek” nevezte a most megújult és kibővült iskolakomplexumot. Saját diákéveire emlékezve úgy fogalmazott, e falak közt érezte és tanulta meg, hogy életünkben „mindig van Valaki, akihez segítségért, tanácsért fordulhatunk”, s aki nem más, mint maga Isten. Ennél többre, nagyobb dologra pedig talán nincs is szükségünk az életben.

Az ünnepségen a kormány képviseletében megjelent Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki beszédében arra emlékeztetett, hogy éppen hetven éve annak, hogy a kommunista rendszerben elvették az egyházaktól az intézményeiket. A rendszerváltozás előtt csak tíz iskolájuk volt az egyházaknak Magyarországon, ezért is üzenetértékű az, ahogyan az elmúlt években az egyházi iskolák fejlődhettek.

A hivatalos átadás jelképes gesztusaként a nemzeti színű szalagot Soltész Miklós államtitkár, Fazakas Zoltán Márton csornai apát és Véghné Busics Hilda igazgatónő vágta át. Ezt követően pedig Márton apát imádságban kérte Isten áldását az új létesítményre és mindazokra, akik diákként és tanárként használatba veszik azt.

Az ünnepséget követő fogadáson Márton apát úr köszönetet mondott a kivitelezőknek és minden közreműködőnek. Külön is kifejezte köszönetét Véghné Busics Hilda igazgatónő felé az egész építkezést végigkísérő figyelméért, és az elmúlt évek minden gondos és alapos munkájáért. Hálája jeleként igazgatónőnek a Szent Gellért Érdemrend Arany fokozatát adományozta.

Isten fizesse meg mindenki munkáját, melynek köszönhetően a Premontrei Gimnázium egyre inkább modern, és az oktatás-nevelés mai követelményeinek megfelelő középiskolává válhat!

Hancz G. Tamás OPraem tanár

Galéria

.