Lomtalanítási időpontok és helyek Szombathelyen - Hét időpont augusztusban

szomhull.hu/alon.hu

2020.07.25. 05:45

2020. augusztus hónapban ezekben az utcákban lesz lomtalanítás.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. augusztus hónapban az alábbi városrészek lakosságának szervez lomtalanítási akciót a SZOMHULL Nonprofit Kft. közreműködésével.

2020. augusztus 07-én pénteken Gagarin út páratlan oldala - Jókai u. - Körmendi u. - Kálvária u. páros oldala által határolt terület.

2020. augusztus 10-én hétfőn Kálvária u. páratlan oldala - Jókai u. Brenner Tóbiás krt. - Körmendi u. által határolt terület.

2020. augusztus 11-én kedden Brenner Tóbiás krt. – Alsóhegyi u. - Asbóth József u. páros oldala -  Jáki út, valamint Tinódi u., Hosszú u., Csatár u., Bethlen Gábor u. által határolt terület.

2020. augusztus 12-én szerdán Asbóth József u. páratlan oldala -Alsóhegyi u.  –Jáki u.  - Ferenczy István u. által határolt  terület.

2020. augusztus 15-én szombaton Petőfi Sándor páratlan oldalától - 18-as honvéd u páratlan oldalától északra eső városrész a

Perint és a Gyöngyös patak között a Szűrcsapó utca páratlan oldaláig, valamint a Sugár u. - 

Hadnagy u. –  11-es huszár út környéke, Lovas u. környéke a volt bucsui vasút nyomvonaláig.

Rohonci út páros oldalán a 6 -tól 52-es házszámig.

2020. augusztus 24-én hétfő Erdei iskola lakópark, Sallai telep.

2020. augusztus 29-én szombat A Szűrcsapó utca páros oldala - Paragvári utca által határolt terület a volt bucsui vasútvonalig.

A Rohonci út páratlan oldalától a Perint patakig terjedő terület, és a Rohonci úton az 56-os házszámtól a 66-ig a páros oldal.

Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), a lakásban, háztartásban feleslegessé, vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz, stb.).

Azt kérik, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 700-ig a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek kihelyezni.

lomtalanítási akcióba a következő hulladéktípusok nem tartoznak bele, s ezért elszállításra sem kerülnek:

- kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék)

- állati tetem,

- trágya,

- bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),

- építési törmelék (mosdókagyló, csempe, drótkerítés stb.),

- lapátos hulladék,

- gumiabroncs,

- veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyöleg -maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.),

- elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).

Ezen hulladékok bizonyos típusait SZOVA NZrt. díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban!

Limlomot az akció napján reggel 700-ig, szállítójárművel megközelíthető közterületre kell kirakni. Így jelentősen csökkenthető a guberálás miatti szennyezés veszélye.

A limlom szelektált kirakásával (különrakva pl. fém, fa, karton stb.) segítsék a szállítók munkáját. Bővebb felvilágosítás az 06-94/314-575 telefonszámon kérhető.

A limlom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem!

.