Út- és járdafelújítások kezdődnek Szombathelyen (listával)

2011.09.14. 14:14

Ha minden igaz, halottak napjára már új járdát kap a Jáki út közel egy kilométeres szakasza.

Jáki úti sajtótájékoztató

Ha minden igaz, halottak napjára már új járdát kap a Jáki út közel egy kilométeres szakasza. Ezen kívül még 14 helyen lesz még az idén a városban burkolat és járdafelújítás.

„Megígértük, igyekszünk megcsinálni” – mondta a temető bejáratával szemben tartott sajttájékoztatón Puskás Tivadar szombathelyi polgármester, arra emlékeztetve, hogy a választási kampányban a jobboldal részéről hangsúlyosan szerepelt az ígéretek között a város úthálózatával való foglalkozás.

Jáki úti sajtótájékoztató

A tervek szerint az idén mintegy 7 kilométernyi járdát és utat újítanak meg a városban, mintegy 120 millió forintból, mely összeg szerepel is az idei költségvetésben.

„Ez egyfajta első ütemnek tekinthető” - hangsúlyozta Lazáry Viktor alpolgármester, aki arról számolt be, hogy a városban folyamatosan zajlik az utcák állapotainak felmérése, és már tervezés alatt vannak a következő szakaszok is. Emellett elbírálás alatt van egy újabb kerékpárút pályázat is.

Ágh Péter országgyűlési és városi képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a „Szombathely megújul” szlogen végrehajtása során szerepet kapnak a peremkerületek is. A délnyugati városrészben– mely Ágh választókörzete – számos más utca mellett például halottak napjára megújul a Jáki út gyalogjárdája, amellyel egy évtizedes probléma oldódik meg

A kivitelezők várhatóan október elején vonulnak fel az építkezési területekre.


A 2011-ben megújuló szombathelyi utak, járdák

Brenner T. krt. járda építés (Alsóhegyi u.-Nárai u. között)
104 m hossz.x1,50 m szél. járda építése 1 rtg aszfalttal

Jáki u. nyugati oldali járda építés
970 fm hossz.x3,0 m szél.+ kapubejárók építése 1 rtg aszfalttal

Hollán E. u. északi o. járda építés
174m hossz.x 3,3 m szél.járda építése 1 rtg aszfalt

Lipp V. u. út és járda építés
218 m hossz.x5,0 m szél. 2 rtg. aszfalt3 padka+ 2 oldali árok+ 1 oldali 1,5 m szél. Járda 1 rtg. aszfalttal

Hermann O.u. útépítés
418 m hosszx3,3 m szél. 2 rtg.aszfalt+ 2 oldali padka

Munkácsy M. u. útépítés
312 mhossz.x4,0 m szél 2 rtg. aszfalt+ 2 oldali padka+ árok iszapolás

Szedresbe vezető út
szerkezetcsere, 400 m2, járdafelújítás 250 m2
közvilágítás: 3db kandeláber

Csúszka utca
szerkezetcsere, 1100 m2, járdafelújítás 250 m2

Bethlen G. utca
szerkezetcsere, 900 m2, járdafelújítás 250 m2

Erdősi Szilveszter utca:
szerkezetcsere, 350 m2, aszfaltburkolatos felújítás 320 m2, járdafelújítás 400 m2

Hosszú utca
aszfaltburkolatos felújítás 1000 m2, járdafelújítás 800 m2

Kismezei utca
aszfaltburkolatos felújítás 850 m2, járdafelújítás 220 m2

Gyöngyöshermán, Gyógyszertár melletti járda
+ kijelölt gyalogátkelőhely (200 m2)
közvilágítás: 5 db kandeláber

Körmendi u. 92. sz. előtti kerékpárút építés
(Szerződéses kötelezettség, magánterületről kell áthelyezni közterületre)
Hossza: 123 m Szélessége: 2,25 m

APEH székház mögötti parkoló bővítés
(Szerződéses kötelezettség, parkolómegváltás)
30 m térköves járdaépítés 60m2
4 db 5,50 x 2,40 m-es parkolóépítés

Emlékezés egy 2005-ös sajtótájékoztatóra, amely kb. száz méterre zajlott a szerdaitól

"Megkezdődött a vasi megyeszékhely utcáinak rendbetétele. Igazából nem szabadna ennek komolyabb hírnek lenni, ám tekintettel az utóbbi idők sanyarú gazdasági helyzetére és a különböző megszorító csomagokra, most mégis azzá vált." Tovább.

.