Hirdetés

2018-as Szent Márton-napi díjazottak Szombathelyen

2018.11.10

A hagyományosnak számító gálaműsor keretében adták át a Szent Márton-napi díjakat november 10-én. A díjak és díjazottak:

Hirdetés

SZOMBATHELY KULTÚRÁJÁÉRT ÉLETMŰ-DÍJ

„Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj” adományozható annak a személynek,

aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2018-ban a díjat Dr. Zsámbéky Monika kapta.

 

1982-ben diplomázott az ELTE Művészettörténet szakán, majd négy gyermek édesanyjaként 2000-ben PhD fokozatot szerzett. Az egyetem elvégzése után a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, majd 1987-től a Szombathelyi Képtár művészettörténész muzeológusaként folytatta szakmai pályáját. 2001-ben a Szombathelyi Képtár igazgatóhelyettese, 2017-től a Szent Márton Intézet vezetője. 1985-ben a BDTF Közművelődési Tanszékén és a Művészeti Gimnáziumban óraadó. Vas megye középkori, barokk művészeti emlékeivel, azok építészettörténeti vonatkozásaival, illetve Szent Márton életével és a hozzá

kapcsolódó művészeti alkotásokkal foglalkozik. Legkedvesebb kutatási területe a művész és mecénásának kapcsolata, a műalkotások születésének társadalmi háttere. Számos nagyszabású és nagysikerű kiállítás (Melchior Hefele építész emlékkiállítása 1994; „Stephan Dorffmaister pinxit” 1997; Az antik háttér 2001; A Batthyányak évszázada 2005) rendezése fűződik nevéhez.

A kiállításokhoz magas színvonalú katalógusokat állított össze, szakmai

publikációi rangos hazai periodikákban jelentek meg. Legjelentősebb könyvei:

Domonkos rendi emlékek a szombathelyi Szent Márton templomban (társszerző), Egy európai Bozsokon: Vereby Végh Gyula munkássága és gyűjteménye (szerkesztő), A szombathelyi püspöki palota, Batthyány Erzsébet, Batthyányak évszázadai(szerkesztő) stb.

Tagja a VEAB Művészettörténeti Munkabizottságának, a Pulszky Társaság

Művészettörténeti Tagozatának, a Rumi Rajki Műpártoló Körnek.

Díjai, kitüntetései: 1999 Az önkormányzat szolgálatáért díj kulturális tagozat

2005 Vas Megye Közgyűlése Pável Ágoston emlékplakettje

 

„PRO SANITATE SAVARIAE” ÉLETMŰ-DÍJ

„Pro Sanitate Savariae” Életmű-díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedő gyógyító, megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett.

 

2018-ban a díjat Dr. Legli Veronika kapta.

1978-ban szerezte diplomáját a SOTE Általános Orvosi Karán. Munkáját

Szombathelyen a Markusovszky Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályán

kezdte meg, ahol Belgyógyászatból szakvizsgát szerzett. 1983-tól

Szombathelyen felnőtt háziorvosként dolgozik a Jáki úti rendelőben.

Háziorvostanból és üzemorvostanból szakvizsgázott. 1999 óta a SOTE oktató családorvosa. Rendszeresen részt vesz a szombathelyi egészséghét rendezvényein, mint előadó. 1998-ban az addig végzett munkáját a szombathelyi önkormányzat „Szombathely egészségügyéért díjjal” ismerte el. 2010 óta címzetes kórházi és városi főorvos. A Magyar Orvosi Kamara életében kezdetektől aktívan részt vesz. Helyi, megyei és országos küldött volt több cikluson keresztül. Az Etikai Bizottság munkájában szintén több éven át lelkiismeretesen részt vett. A szombathelyi helyi kamara 1998-ban alelnökké választotta, majd 2007 óta a megyei, illetve a területi kamara alelnöke. A kamarai

tagság – elismerve a kamara életében való aktív tevékenységét – a 2015 évi választások során területi küldötti mandátumát ismét 4 évvel meghosszabbította, valamint a területi küldöttek a kamara alelnökévé választották. Kamarai munkájának legfontosabb része a háziorvosok érdekeinek képviselete. Aktív közreműködése révén 2002 óta működik megyénkben Háziorvosi csoport, amelynek vezetője. Kezdetek óta részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi Bizottságában meghívott tagként. A közösségi programok szervezésében is aktív szerepet vállal. Az évente megrendezésre kerülő Nyugdíjas Orvosok Napjának is fő szervezője. A fiatal kollégákat felkarolja és igyekszik bevezetni őket az orvosi kamara életébe. Munkáját kollégái megbecsülik, a kamarai vezetők bizalmát élvezi és ami a legfontosabb, betegei szeretik.

 

PEDAGÓGUS ÉLETMŰ-DÍJ

„Pedagógus Életmű-díj” adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő nevelőoktató munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógustársak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2018-ban a díjat Vörös Lívia kapta.

Általános iskolai matematika-rajz szakos tanárként végzett 1979- ben. 1981-től tanít a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskolában, ahol a rajz tantárgy igényes oktatásához rendkívül nagymértékben hozzájárult. Szakköröket szervezett, melyen tanítványai számos országos és nemzetközi pályázatot nyertek. Pályafutása során mindvégig nagy gondot fordított az önképzésre, a módszertani

megújulásra. Elsősorban a tehetséges tanulók felkutatásában, a tehetséggondozásban ért el és ér el rendkívüli eredményeket. Az iskola egyik fő specialitását, a képzőművészeti képzést a szakköröktől az Alapfokú Művészeti Iskola megteremtéséig egyik fő ötletgazdaként gondozta. Több olyan innovatív javaslattal állt elő, mellyel a gyerekek művészeti nevelését, versenyeztetését, műveltségük széleskörű megalapozását szolgálta. A fiatalok tehetségkibontakoztatása érdekében alapítványt hozott létre, melynek kuratóriumi tagja. Az alapítvány támogatja a gyermekek pályázati lehetőségeit, anyagilag

járul hozzá a versenyeztetés, pályáztatás költségeihez, valamint a képzőművészetis tanulók eszköz és taneszköz fejlesztéséhez. Tanítványaival

megszámlálhatatlan díjat, helyezést ért el.

Eddigi kitüntetései:

1984 Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa – Dicsérő Oklevél

1986 Művelődési Miniszter – Miniszteri dicséret

1993 Kiemelkedő Pedagógusmunkáért– díj II. fokozat

1997 Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület – a „Közösségi Kultúráért”

2000 Bernáth Elek-díj

2004 Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete – Emlékérem

2007 MOL „Tehetséggondozásért-díj”

2012 Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj I. fokozat

2015 Tilma rózsája díj (legeredményesebb felkészítő tanár)

 

Még nincs vége! A cikk folytatódik a következő oldalon.